ZPĚT

 Walsall Security Printers Ltd. (WSP)
 Dnes International Security Printers (ISP) Ltd
   
.
Název :  Reklamní a testovací bankovka - J. Aspinall, 10 Units
Datum vydání :  1993/1994
Papír/tisk :  Ceninový papír bez vodoznaku. Ofsetový tisk.
Poznámky :  ---
.
.
Avers :

.
Revers :

.
.
.
.