ZPĚT

 R. Oldenbourg, München Berlin (RO, Rudolf Oldenbourg)
   
.
Název :  Reklamní a testovací bankovky - RO
Datum vydání :  ---
Papír/tisk :  Ceninový papír s vodoznakem. Ofsetový tisk, knihtisk.
Poznámky :  ---
.
.
Avers :

.
Revers :

.
.
.
.
Avers :

.
Revers :

---

.
.
.
.