ZPĚT

 Poštovní tiskárna cenin Praha a. s., PTC Praha a. s.
   
.
Název :  Rytina - Hotel Čechie
Datum vydání :  1997
Papír/tisk :  Běžný papír bez vodoznaku. Hlubotisk - rytina.
Rozměr :  A4
Poznámky :  Rytec: Bohumil Šneider. Rytina použita na akcii společnosti Hotel Čechie Praha a.s.
.
.
Avers :

.
Revers :

---

.
.
Detail :

.
.
Rytina použita :

.
.
.
.
.
.