ZPĚT

 Poštovní tiskárna cenin Praha a. s., PTC Praha a. s.
   
.
Název :  Pamětní list - PTC Praha a.s. 2012 (CZ verze)
Datum vydání :  2012
Papír/tisk :  Ceninový papír s vodoznakem. Hlubotisk - rytina.
Rozměr :  A4
Poznámky :  ---
.
.
Avers :

.
Revers :

---

.
.
.
.