ZPĚT

 Poštovní tiskárna cenin Praha a. s., PTC Praha a. s.
   
.
Název :  Pamětní list - PTC Praha 2004
Datum vydání :  2004
Papír/tisk :  Ceninový papír s vodoznakem. Hlubotisk - rytina (Staroměstská radnice s orlojem).
Rozměr :  A4
Poznámky :  ---
.
.
Avers :

.
Revers :

---

.
.
.
.