ZPĚT

 Poštovní tiskárna cenin Praha a. s., PTC Praha a. s.
   
.
Název :  Reklamní tisk - Růžencová slavnost (Rosenkranzfest) 1505 - 1507, Albrecht Dürer
Datum vydání :  ---
Papír/tisk :  Běžný papír bez vodoznaku. Hlubotisk - rytina.
Rozměr :  ---
Poznámky :  Rytinu provedl Miloš Ondráček, 1988
.
.
Avers :

.
Revers :

---

.
.

Detail rytiny:

.

.
.
.
.