ZPĚT

 PROMPt, tlačiareň cenín, a. s., Bratislava
   
.
 Reklamní tisk
- Pamětní list - Finex 1995 - Mezinárodní veletrh finančnictví, bankovnictví a pojišovnictví
.
.
 Rytiny a ostatní ceninová grafika
- Známky/zálepky - Bratislava
.
.
.
.
.
.
.