ZPĚT

 Oesterreichische Banknoten- und Sicherheitsdruck GmBH (OeBS)
   
.
Název :  Reklamní a testovací bankovky - Gustav Klimt, 1 000, 2 000 a 3 000
Datum vydání :  ---
Papír/tisk :  Ceninový papír s vodoznakem. Hlubotisk - rytina.
Poznámky :  ---
.
.
Avers :

.
Revers :

.
.
.
.
Avers :

.
Revers :

.
.
.
.
Avers :

.
Revers :

.
.
.
.