ZPĚT

 Komori Corporation
   
.
Název :  Reklamní a testovací bankovka - Y. Komori, Currency technology
Datum vydání :  ---
Papír/tisk :  Běžný papír bez vodoznaku. Ofsetový tisk.
Poznámky :  ---
.
.
Avers :

.
Revers :

.
.
.
.