ZPĚT

 JURA Security Printing JSP
   
.
Název :  Reklamní šek - Bank of JSP
Datum vydání :  ---
Papír/tisk :  Běžný papír bez vodoznaku. Ofsetový tisk.
Poznámky :  ---
.
.
Avers :

.
Revers :

---

.
.
.
.