ZPĚT

 International Banknote Company, NY - Parsons Paper Company
   
.
Název :  Reklamní tisk
Datum vydání :  ---
Papír/tisk :  Ceninový papír bez vodoznaku. Hlubotisk - rytina.
Rozměr :  cca 230 x 307 mm.
Poznámky :  ---
.
.
Avers :

.
Revers :

.
.
.
.