ZPĚT

 HARRISON & SONS Ltd. (Harrisons Security Printers)
   
.
Název :  Reklamní a testovací bankovka - Isambard Kingdom Brunel - Specimen banknote
Datum vydání :  ---
Papír/tisk :  Ceninový papír s vodoznakem. Hlubotisk - rytina.
Poznámky :  V únoru 1997 společnost prodána De La Rue a v roce 2003 tiskárna uzavřena.
.
.
Avers :

.
Revers :

.
.
.
.