ZPĚT

 De La Rue Instruments Ltd.
   
.
Název :  Reklamní a testovací bankovky - Test note
Datum vydání :  ---
Papír/tisk :  Ceninový papír bez vodoznaku. Hlubotisk - rytina.
Poznámky :  ---
.
.
Avers :

.
Revers :

.
.
.
.
Avers :

.
Revers :

.
.
.
.