ZPĚT

 American Bank Note Holographics, Inc. ABNH
   
.
Název :  "Central bank" 50
Datum vydání :  ---
Papír/tisk :  Běžný papír s hologramem.
Poznámky :  ---
.
.
Avers :

.
Revers :

---

.
.
.
.