ZPĚT

 Nezařazeno - neznámá tiskárna
   
.
Název :  Rytina - Waite Presse
Datum vydání :  ---
Papír/tisk :  Ceninový papír s vodoznakem. Hlubotisk - rytina.
Poznámky :  ---
.
.
Avers :

.
Revers :

---

.
.
.
.