ZPĚT

 Nezařazeno - neznámá tiskárna
   
.
Název :  Rytiny - část archu - Dr. Albín Bráf, Beatrice d´Este
Datum vydání :  ---
Papír/tisk :  Ceninový papír bez vodoznaku. Hlubotisk - rytina.
Poznámky :  Vytiskla Státní tiskárna cenin s.p.??? 
 Původní rytina Dr. Albína Bráfa (rytec Karel Wolf) vznikla v Tiskárně bankovek Národní banky československé.
 Leonardo da Vinci, Beatrice d´Este. Rytinu provedl pravděpodobně Horváth Endre.
.
.
Avers :

.
Revers :

---

.
.
.
.