ZPĚT

 Nezařazeno - neznámá tiskárna
   
.
Název :  Pamětní list - Československé franky - návrhy
Datum vydání :  ---
Papír/tisk :  Ceninový papír s vodoznakem. Knihtisk.
Poznámky :  Vytiskla Státní tiskárna cenin s.p.???
.
.
Avers :

.
Revers :

---

.
.
.
.