ZPĚT

Ostatní, nezařazeno
   
  Čechy a Morava
  - ARTĚL, umělecko-průmyslové podniky, akciová společnost v Praze (ARTEL, Kunst- und Industrieunternehmungen Aktiengesellschaft in Prag), akcie
- Comité der Gerätheausstellung - K. k. patr. ökon. Gesellschaft, akcie
- První brněnská továrna na výrobu hracích karet akc. spol. (Erste Brünner Spielkarten-Fabrik A.-G.), akcie
   
  - Družstvo českého národního domu v Trutnově, zapsané společenstvo obmezeného ručení, podílový list
- Družstvo rozhledny na Petříně z.s. s r.o., podílový list
- Hospodářské nákupní a stavební družstvo „Zoologická zahrada“ zapsané společenstvo s ručením obmezeným v Praze, podílový list
- ÚSPORA, družstvo pro pořádání výstav a prodej výrobků svých členů zapsané společenstvo s ručením obmezeným, podílový list
   
   
Slovensko
- LIPA, ľudový priemysel úč. spol. v Turčianskom Sv. Martine (LIPA, Volksindustrie AG. in Turz-Sankt Martin), akcie
.
.
  Podkarpatská Rus
  - SLOVANSKÝ DŮM obecně prospěšné družstvo pro postavení Slovanského domu v Hustu společnost s ručením obmezeným v Hustu, podílový list
   
   
  Ostatní státy
  - Königswart, Limited, přednostní akcie
   
- Český dům ve Vídni, zapsané společenstvo s ručením obmezeným (Böhmisches Haus in Wien, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung), podílový list
  - Družstvo Československý dům Vídeň XXI, zapsané společenstvo s ručením obmezeným, podílový list