ZPĚT

 
   
Název :  MORAVIA továrna na pletené výrobky a. s. (MORAVIA, fabrique de tricotages S. A.)
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

100x

100

10 000

 Dinárů ---
Město :  Bělehrad
Datum :  1.1.1921
Emise :  III.
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  347 x 245 mm - dvojlist
Poznámky :  Společnost založena v Bělehradě, dne 1.4.1914.
   .
   .
Avers :

Hromadná akcie MORAVIA továrna na pletené výrobky a. s. Bělehrad 1921, 10000 Dinárů

   .
.
Revers :

Hromadná akcie MORAVIA, fabrique de tricotages S. A. Belgrade 1921, 10000 Dinars

   .
.
.
.