ZPĚT

 
   
Název :  MORAVIA továrna na pletené výrobky a. s. (MORAVIA, fabrique de tricotages S. A.)
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

10x

100

1 000

 Dinárů ---
Město :  Bělehrad
Datum :  1.3.1920
Emise :  II.
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  349 x 248 mm - dvojlist
Poznámky :  Společnost založena v Bělehradě, dne 1.4.1914.
   .
   .
Avers :

Hromadná akcie MORAVIA továrna na pletené výrobky a. s. Bělehrad 1920, 1000 Dinárů

   .
.
Revers :

Hromadná akcie MORAVIA, fabrique de tricotages S. A. Belgrade 1920, 1000 Dinars

   .
.
.
.