ZPĚT

 
   
Název :  DETVA československý ľudový umelecký priemysel úč. spol. v Bratislave
 DETVA Tschechoslowakisches Volks-Kunstgewerbe A.-G.
Typ CP :  Akcie na jméno
Hodnota :

1x

10 000

10 000

 Kč  -
Město :  Bratislava
Datum :  11.5.1927
Emise :  I.
Série :  ---
Náklad :  150 ks
Rozměr :  A4 - složený trojlist
Poznámky :  ---
Historie :  Společnost vznikla dne 28.3.1927 přeměnou od roku 1920 stávajícího spolku DETVA Ústav pre povznesenie ľudového umenia a domáckeho priemyslu na Slovensku a Podkarpatsku (DETVA Anstalt zur Förderung der Volkskunst und Hausindustrie in Slowakei und Karpatenukraine, který ještě dříve převzal majetek po zrušeném spolku Isabella Hausindustrievereins) na akciovou společnost s akciovým kapitálem 1 500 000 Kč, rozděleným na 150 ks akcií po 10 000 Kč.
 Většinu akcií (60%) upsal a převzal československý stát, jako podporu tradiční lidové a umělecké výroby.
 Společnost obchodovala převážně s krajkami, ručně vyšívaným zbožím a tkanými koberci, v menší míře i hračkami, keramikou, dřevěnými nebo proutěnými výrobky, které odebírala od cca 2 000 až 3 000 domáckých pracovníků z celého Slovenska a Podkarpatska.
 Postupně rozšířila export výrobků do USA, Kanady, Austrálie, Německa, Švýcarska, Anglie, Francie a dalších států.
 V roce 1928 DETVA převzala aktiva a pasiva po likvidující textilní firmě SUP, společnost uměleckého průmyslu akc. spol. v Bratislavě. V likvidaci od 13.5.1924.
 Na valné hromadě z 30.4.1931 schváleno zvýšení akciového kapitálu na 2 000 000 Kč. Nakonec provedeno zvýšení jen na 1 950 000 Kč, vydáním 45 ks nových akcií po 10 000 Kč.
 Po vzniku Slovenského státu změnila společnost název na DETVA slovenský ľudový umelecký priemysel úč. spol. v Bratislave (DETVA Slowakisches Volks-Kunstgewerbe A.-G.)
 Dne 29.5.1945 dosazena národní správa a organizace přešla pod Ústředí lidové a umělecké výroby v Praze.
 Poslední mimořádná valná hromada proběhla v roce 1947 a pokračovatelem akciové společnosti se stalo družstvo DETVA, slovenské výsivkárske družstvo s.r.o. a původní akciová společnost přešla do likvidace, která trvala až do druhé poloviny 50. let.
   Zdroj informací:
     Finanční ročenka Compass 1921, 1927, 1934, 1937 a 1944
     Průmyslový Compass 1925/1926, II. vyd.
     Slovenský národný archív v Bratislave
.
.
 Výpis emisí akcií:
 I. emise 1927; 1 500 000 Kč, 150 ks po 10 000 Kč
 II. emise 1931; 450 000 Kč (1 950 000 Kč), 45 ks (195 ks) po 10 000 Kč
 
 
Avers :

Účastina DETVA československý ľudový umelecký priemysel úč. spol. v Bratislave 1927, 10000 Kč

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.