ZPĚT

Textilní průmysl (textilní závody, pletené a vlněné zboží, tiskárny látek, barvírny, přádelny a tkalcovny, oděvní průmysl, vyšívání, továrny na koberce)
   
  Čechy a Morava
- Akciová společnost Červeno-Kostelecké přádelny a tkalcovny (Aktiengesellschaft der Roth-Kosteletzer Spinnerei und Weberei), akcie, 1x 200 Kč
- Akciová společnost Červeno-Kostelecké přádelny a tkalcovny (Aktiengesellschaft der Roth-Kosteletzer Spinnerei und Weberei), akcie, 100x 200 Kč
- Akciové textilní závody Jan Hernych a syn (Textilwerke Johann Hernych & Sohn A.G.), akcie
- Akciové továrny látek kobercových a nábytkových, dříve Ant. Klazar (Aktiengesellschaft der Teppich- und Möbelstoff- Fabriken vormals Ant. Klazar), akcie
- Aktiengesellschaft der Troppauer Tuch- und Schafwollwarenfabriken Jacob Quittner & Söhne (Akciová společnost opavských továren na sukno a zboží vlněné Jacob Quittner a synové), akcie
- Baumwollspinnerei Aktiengesellschaft Hronow (Baumwoll- u. Makospinnerei, Zwirnerei, Nähgarn-Erzeugung), Přádelny bavlny akciová společnost Hronov, akcie, 1x 10 000 K
- Baumwollspinnerei Aktiengesellschaft Hronow (Baumwoll- u. Makospinnerei, Zwirnerei, Nähgarn-Erzeugung), Přádelny bavlny akciová společnost Hronov, akcie, 10x 10 000 K
- CAPPA, akciová společnost pro průmysl kloboučnický (CAPPA, Aktiengesellschaft für Hutindustrie), akcie
  - COSMANOS, spojené továrny textilní a tiskárny látek, (COSMANOS, Vereinigte Textil- und Druckfabriken), 1x 400 Kč, 1921
  - COSMANOS, spojené továrny textilní a tiskárny látek, (COSMANOS, Vereinigte Textil- und Druckfabriken), 5x 400 Kč, 1921
  - COSMANOS, spojené továrny textilní a tiskárny látek, (COSMANOS, Vereinigte Textil- und Druckfabriken), 10x 400 Kč, 1921
  - COSMANOS, spojené továrny textilní a tiskárny látek, (COSMANOS, Vereinigte Textil- und Druckfabriken), 10x 400 Kč, 1922
- Egyesült Wernstadti és Győri Textilipar-Részvénytársaság (Vereinigte Wernstädter und Győrer Textilindustie-Aktiengesellschaft, Spojené verneřické a rábské textilní závody akciová společnost), akcie, 200 K, 1916
- Egyesült Wernstadti és Győri Textilipar-Részvénytársaság (Vereinigte Wernstädter und Győrer Textilindustie-Aktiengesellschaft, Spojené verneřické a rábské textilní závody akciová společnost), akcie, 200 K, 1917
- Egyesült Wernstadti és Győri Textilipar-Részvénytársaság (Vereinigte Wernstädter und Győrer Textilindustie-Aktiengesellschaft, Spojené verneřické a rábské textilní závody akciová společnost), akcie, 25x 200 K, 1920
  - Glanzstoff-Fabrik Lobositz Aktiengesellschaft, akcie, 20 RM
- Glanzstoff-Fabrik Lobositz Aktiengesellschaft, akcie, 50 RM
- Glanzstoff-Fabrik Lobositz Aktiengesellschaft, akcie, 1 000 RM
- HEISLER & KOBIAS akciová společnost (HEISLER & KOBIAS Aktiengesellschaft), akcie, 1x 200 Kč
  - HEISLER & KOBIAS akciová společnost (HEISLER & KOBIAS Aktiengesellschaft), akcie, 25x 200 Kč
  - JAN BRDLÍK a SYN, akciová společnost v Počátkách (JAN BRDLIK und SOHN , Aktiengesellschaft in Pocatky, Potschatek), akcie
- Johann Priebsch Erben Aktien-Gesellschaft (Jana Priebsche dědicové akciová společnost, Johanna Priebsche dědicové akciová společnost), akcie, 1912
- Johann Priebsch Erben AG. Morchenstern (Jana Priebsche dědicové, akc. spol. Smržovka), akcie, 1940
- K. k. priv. Wollwaren-Industrie-Gesellschaft in Brünn (C. k. priv. Společnost pro průmysl vlnařský v Brně), akcie
  - LINEA, akc. spol. pro průmysl prádla a vyšívání v Praze (LINEA, Haus-Industrie-AG. für Wäsche, Spitzen und Stickerei in Prag), akcie
- M. Schick & Co., akc. spol. (M. Schick & Co., A. G.), akcie
- Mechanische Flachsgarnspinnerei in Freudenthal (Mechanická prádelna lnu a konopí v Bruntále), akcie
- Neudeker Wollkämmerei & Kammgarnspinnerei AG. (Nýdecká česárna vlny a přádelna na česanou přízi akc. spol.), akcie, 1940
- Neudeker Wollkämmerei & Kammgarnspinnerei AG. (Nýdecká česárna vlny a přádelna na česanou přízi akc. spol.), akcie, 1942
  - NOË STROSS, akc. spol. spojených továren textilních Dolní Libava a Bělá pod Bezdězem, akcie, 1x 200 Kč
- NOË STROSS, akc. spol. spojených továren textilních Dolní Libava a Bělá pod Bezdězem, akcie, 10x 200 Kč
- Österreichisch-Schlesische-Tuchfabriks A.-G. Wien ("Rakousko-slezská továrna na látky akc. spol. Vídeň"), akcie, 1916 (1917)
- P. Hellmann akciová společnost pro průmysl textilní (P. Hellmann Aktiengesellschaft für Textilindustrie), akcie
  - První česká továrna na umělé hedvábí akciová společnost v Praze (Erste böhmische Kunstseidenfabrik, Aktiengesellschaft in Prag), akcie, 1926
- První česká továrna na umělé hedvábí akciová společnost v Praze (Erste böhmische Kunstseidenfabrik, Aktiengesellschaft in Prag), akcie, 1933
- Přádelna juty a tkalcovna juty Weiss & synové, akc. spol., továrny na koberce (Jutespinnerei und Juteweberei Weiss & Söhne, AG. Teppichfabriken; Filature de jute et tisseranderie de jute Weiss & fils, s. a., Fabriques de tapis), akcie
- Raškovická mechanická tkalcovna, akciová společnost v Raškovicích (Raschkowitzer mechanische Weberei Aktiengesellschaft in Raschkowitz), akcie
  - SLOGA, továrna na oděvy, akciová společnost v Prostějově (SLOGA, Kleiderfabrik, Aktiengesellschaft in Prossnitz), akcie, 1x 400 Kč
  - SLOGA, továrna na oděvy, akciová společnost v Prostějově (SLOGA, Kleiderfabrik, Aktiengesellschaft in Prossnitz), akcie, 25x 400 Kč
- Strumpf- und Wirkwarenfabriken Teplitz-Chemnitz-Vigognespinnerei Auperschin Wolf Blumberg Söhne A.-G., akcie, 1x 200 Kč
- Strumpf- und Wirkwarenfabriken Teplitz-Chemnitz-Vigognespinnerei Auperschin Wolf Blumberg Söhne A.-G., akcie, 25x 200 Kč
- Strumpf- und Wirkwarenfabriken Teplitz-Chemnitz-Vigognespinnerei Auperschin Wolf Blumberg Söhne A.-G., základní akcie, 25x 200 Kč
  - Teltscher & Löwy továrna na plyš, krimr a vlněné zboží a.s. (Teltscher & Löwy Plüsch-, Krimmer- und Wollwarenfabrik A.-G.), akcie
- Textilní závody P. A. Šlechta a syn akciová společnost (Textilwerke P. A. Schlechta und Sohn Aktiengesellschaft), akcie
- Továrna na vyšívání STEVA akc. spol. v Praze (Stickereifabrik STEVA AG. in Prag), akcie
- Vereinigte Ascher Färbereien Aktiengesellschaft (Spojené ašské barvírny akciová společnost), akcie
- Vereinigte Schafwollwarenfabriken-A.G. Wien (Spojené továrny na vlněné zboží akc. spol. Vídeň), akcie, 1918
  - Vonwiller a spol., žamberská továrna na sukna akciová společnost (Vonwiller und Comp., Senftenberger Tuchfabrik Aktiengesellschaft), akcie
   
   
  Slovensko
  - Americko-slovenské krajčírské družstvo s obmedzeným ručením v Novom Meste nad Váhom (American-Slovak Tailor’s Cooperative), podílový list
   
   
Ostatní státy
- Budapest-Warnsdorfi Pamutszövetgyar Rt. (Sociéte Anonyme ďUsines de Cotonnade Budapest-Warnsdorf, Budapest-Warnsdorfer Hosenzeugfabrik AG.), akcie
- MORAVIA, továrny na pletené výrobky a.s. (MORAVIA, fabrique de tricotages S.A., Belgrade), 10x 100 Dinárů, 1920
- MORAVIA, továrny na pletené výrobky a.s. (MORAVIA, fabrique de tricotages S.A., Belgrade), 100x 100 Dinárů, 1921