ZPĚT

Textilní průmysl (textilní závody, pletené a vlněné zboží, tiskárny látek, barvírny, přádelny a tkalcovny, oděvní průmysl, vyšívání, továrny na koberce)
   
.
  Čechy, Morava a Slezsko
 Akcie, zatímní listy a požitkové listy:
- Akciová společnost Červeno-Kostelecké přádelny a tkalcovny (Aktiengesellschaft der Roth-Kosteletzer Spinnerei und Weberei), akcie, 1x 200 Kč
- Akciová společnost Červeno-Kostelecké přádelny a tkalcovny (Aktiengesellschaft der Roth-Kosteletzer Spinnerei und Weberei), akcie, 100x 200 Kč
- Akciové textilní závody Jan Hernych a syn (Textilwerke Johann Hernych & Sohn A.G.), akcie
- Akciové továrny látek kobercových a nábytkových, dříve Ant. Klazar (Aktiengesellschaft der Teppich- und Möbelstoff- Fabriken vormals Ant. Klazar), akcie
- Aktiengesellschaft der Troppauer Tuch- und Schafwollwarenfabriken Jacob Quittner & Söhne (Akciová společnost opavských továren na sukno a zboží vlněné Jacob Quittner a synové), akcie
- Baumwollspinnerei Aktiengesellschaft Hronow (Baumwoll- u. Makospinnerei, Zwirnerei, Nähgarn-Erzeugung), Přádelny bavlny akc. spol. Hronov, akcie, 1x 10 000 K
- Baumwollspinnerei Aktiengesellschaft Hronow (Baumwoll- u. Makospinnerei, Zwirnerei, Nähgarn-Erzeugung), Přádelny bavlny akc. spol. Hronov, akcie, 10x 10 000 K
- Brünner Kammgarn-Spinnerei (Brněnská přádelna česané příze), kmenová akcie
- CAPPA, akciová společnost pro průmysl kloboučnický (CAPPA, Aktiengesellschaft für Hutindustrie), akcie
  - COSMANOS spojené továrny textilní a tiskárny látek (COSMANOS Vereinigte Textil- und Druckfabriken), akcie, 1x 400 Kč, 1921
  - COSMANOS spojené továrny textilní a tiskárny látek (COSMANOS Vereinigte Textil- und Druckfabriken), akcie, 5x 400 Kč, 1921
  - COSMANOS spojené továrny textilní a tiskárny látek (COSMANOS Vereinigte Textil- und Druckfabriken), akcie, 10x 400 Kč, 1921
  - COSMANOS spojené továrny textilní a tiskárny látek (COSMANOS Vereinigte Textil- und Druckfabriken), akcie, 10x 400 Kč, 1922
- COSMANOS spojené továrny textilní a tiskárny látek (COSMANOS Vereinigte Textil- und Druckfabriken), akcie, 5x 400 Kč, 1925
- Eduard Rudinger akc. spol. (Eduard Rudinger A. G.), akcie
- Egyesült Wernstadti és Győri Textilipar-Részvénytársaság (Spojené verneřické a rábské textilní závody akciová společnost), akcie, 200 K, 1912
- Egyesült Wernstadti és Győri Textilipar-Részvénytársaság (Spojené verneřické a rábské textilní závody akciová společnost), akcie, 200 K, 1916
- Egyesült Wernstadti és Győri Textilipar-Részvénytársaság (Spojené verneřické a rábské textilní závody akciová společnost), akcie, 200 K, srpen 1917
- Egyesült Wernstadti és Győri Textilipar-Részvénytársaság (Spojené verneřické a rábské textilní závody akciová společnost), akcie, 25x 200 K, prosinec 1917
- Egyesült Wernstadti és Győri Textilipar-Részvénytársaság (Spojené verneřické a rábské textilní závody akciová společnost), akcie, 25x 200 K, 1920
  - Glanzstoff-Fabrik Lobositz Aktiengesellschaft, akcie, 20 RM
- Glanzstoff-Fabrik Lobositz Aktiengesellschaft, akcie, 50 RM
- Glanzstoff-Fabrik Lobositz Aktiengesellschaft, akcie, 1 000 RM
- HEISLER & KOBIAS akciová společnost (HEISLER & KOBIAS Aktiengesellschaft), akcie, 1x 200 Kč
  - HEISLER & KOBIAS akciová společnost (HEISLER & KOBIAS Aktiengesellschaft), akcie, 25x 200 Kč
  - Jan Brdlík a syn, akciová společnost v Počátkách (Jan Brdlik und Sohn, Aktiengesellschaft in Potschatek), akcie
- Johann Priebsch Erben Aktien-Gesellschaft (Jana Priebsche dědicové akciová společnost, Johanna Priebsche dědicové akciová společnost), akcie, 1912
- Johann Priebsch Erben Aktiengesellschaft (Jana Priebsche dědicové akciová společnost), akcie, 1940
- K. k. privilg. Tannwalder Baumwollspinnfabrik (C. k. priv. Tanvaldská přádelna bavlny), akcie
- K. k. priv. Wollwaren-Industrie-Gesellschaft in Brünn (C. k. priv. Společnost pro průmysl vlnařský v Brně), akcie
  - LINEA, akc. spol. pro průmysl prádla a vyšívání v Praze (LINEA, Haus-Industrie-AG. für Wäsche, Spitzen und Stickerei in Prag), akcie
- M. Schick & Co., akc. spol. (M. Schick & Co., A. G.), akcie
- Mechanische Flachsgarnspinnerei in Freudenthal (Mechanická prádelna lnu a konopí v Bruntále), akcie
- Mildenauer Kammgarnspinnerei Anton Richter's Söhne A.G. (Mildenavská přádelna na česané příze Antonína Richtera synové akc. spol.), akcie, 5x 200 RM
- Mildenauer Kammgarnspinnerei Anton Richter's Söhne A.G. (Mildenavská přádelna na česané příze Antonína Richtera synové akc. spol.), akcie, 20x 200 RM
- Mildenauer Kammgarnspinnerei Anton Richter's Söhne A.G. (Mildenavská přádelna na česané příze Antonína Richtera synové akc. spol.), akcie, 50x 200 RM
- MORAVIA oděvní průmysl, akciová společnost v Prostějově (MORAVIA Kleiderindustrie Aktien-Gesellschaft in Prostějov), akcie
- Neudeker Wollkämmerei & Kammgarnspinnerei Aktiengesellschaft (Nýdecká česárna vlny a přádelna na česanou přízi akciová společnost), akcie, 1940
- Neudeker Wollkämmerei & Kammgarnspinnerei Aktiengesellschaft (Nýdecká česárna vlny a přádelna na česanou přízi akciová společnost), akcie, 1942
  - NOË STROSS akciová společnost spojených továren textilních Dolní Libava a Bělá pod Bezdězem (NOË STROSS Aktiengesellschaft der Vereinigten Textilfabriken Liebauthal und Weisswasser), akcie, 1x 200 Kč
- NOË STROSS akciová společnost spojených továren textilních Dolní Libava a Bělá pod Bezdězem (NOË STROSS Aktiengesellschaft der Vereinigten Textilfabriken Liebauthal und Weisswasser), akcie, 10x 200 Kč
- Österreichisch-Schlesische-Tuchfabriks A.-G. Wien ("Rakousko-slezská továrna na látky akc. spol. Vídeň"), akcie, 1916, I emise
- Österreichisch-Schlesische-Tuchfabriks A.-G. Wien ("Rakousko-slezská továrna na látky akc. spol. Vídeň"), akcie, 1916 (1917), II. emise
- P. Hellmann akciová společnost pro průmysl textilní (P. Hellmann Aktiengesellschaft für Textilindustrie), akcie
  - První česká továrna na umělé hedvábí, akc. spol. v Praze (Erste böhmische Kunstseidenfabrik, A.-G. in Prag), akcie, 1x 400 Kč, 1926
- První česká továrna na umělé hedvábí, akc. spol. v Praze (Erste böhmische Kunstseidenfabrik, A.-G. in Prag), akcie, 1x 400 Kč, 1933
- První česká továrna na umělé hedvábí, akc. spol. v Praze (Erste böhmische Kunstseidenfabrik, A.-G. in Prag), akcie, 25x 400 Kč, 1933
- Přádelna juty a tkalcovna juty Weiss & synové, akc. spol., továrny na koberce (Jutespinnerei und Juteweberei Weiss & Söhne, AG. Teppichfabriken), akcie
- Raškovická mechanická tkalcovna, akciová společnost v Raškovicích (Raschkowitzer mechanische Weberei Aktiengesellschaft in Raschkowitz), akcie
  - SLOGA továrna na oděvy, akciová společnost v Prostějově (SLOGA Kleiderfabrik, Aktiengesellschaft in Prossnitz), akcie, 1x 400 Kč
  - SLOGA továrna na oděvy, akciová společnost v Prostějově (SLOGA Kleiderfabrik, Aktiengesellschaft in Prossnitz), akcie, 25x 400 Kč
- Strumpf- und Wirkwarenfabriken Teplitz-Chemnitz-Vigognespinnerei Auperschin Wolf Blumberg Söhne A.-G., akcie, 1x 200 Kč
- Strumpf- und Wirkwarenfabriken Teplitz-Chemnitz-Vigognespinnerei Auperschin Wolf Blumberg Söhne A.-G., akcie, 25x 200 Kč
- Strumpf- und Wirkwarenfabriken Teplitz-Chemnitz-Vigognespinnerei Auperschin Wolf Blumberg Söhne A.-G., akcie, 100x 200 Kč
- Strumpf- und Wirkwarenfabriken Teplitz-Chemnitz-Vigognespinnerei Auperschin Wolf Blumberg Söhne A.-G., základní akcie, 25x 200 Kč
- ŠORŠOVÁ, konfekční dům, akciová společnost v Praze (Sorš Konfektionshaus Aktiengesellschaft in Prag), akcie
  - Teltscher & Löwy továrna na plyš, krimr a vlněné zboží a. s. (Teltscher & Löwy Plüsch-, Krimmer- und Wollwarenfabrik A.-G.), akcie
- Textilní závody P. A. Šlechta a syn akciová společnost (Textilwerke P. A. Schlechta und Sohn Aktiengesellschaft), akcie
- Továrna na vyšívání STEVA akc. spol. v Praze (Stickereifabrik STEVA Akt. Ges. in Prag), akcie
- Továrna na žíněné látky, vatu, vatelín a pokrývky J. J. Bruml & Spol. akc. spol. v Klatovech (Rosshaarstoff-, Watte-, Wattelin und Deckenfabrik J. J. Bruml & Comp., A.G. in Klattau), akcie
- Tüll- und Spitzenfabrik Aktiengesellschaft (Továrna na tyl a krajky akciová společnost), akcie
- Vereinigte Ascher Färbereien Aktiengesellschaft (Spojené ašské barvírny akciová společnost), akcie, 100 RM
- Vereinigte Ascher Färbereien Aktiengesellschaft (Spojené ašské barvírny akciová společnost), akcie, 1 000 RM
- Vereinigte Schafwollwarenfabriken-A.G. Wien (Spojené továrny na vlněné zboží akc. spol. Vídeň), akcie, 1918
  - Vonwiller a spol., žamberecká továrna na sukna akciová společnost (Vonwiller und Comp., Senftenberger Tuchfabrik Aktiengesellschaft), akcie
   
   
.
  Slovensko
 Akcie, zatímní listy a požitkové listy:
- DETVA československý ľudový umelecký priemysel úč. spol. v Bratislave (DETVA Tschechoslowakisches Volks-Kunstgewerbe A.-G.), akcie
.
 Podílové listy:
  - Americko-slovenské krajčírské družstvo s obmedzeným ručením v Novom Meste nad Váhom (American-Slovak Tailor’s Cooperative), podílový list
   
   
.
Ostatní státy
 Akcie, zatímní listy a požitkové listy:
- Budapest-Warnsdorfi Pamutszövetgyár Részvénytársaság (Budapest-Warnsdorfer Hosenzeugfabrik Aktiengesellschaft), akcie
- MORAVIA továrna na pletené výrobky a. s. (MORAVIA, fabrique de tricotages S. A.), akcie, 10x 100 Dinárů, 1920
- MORAVIA továrna na pletené výrobky a. s. (MORAVIA, fabrique de tricotages S. A.), akcie, 100x 100 Dinárů, 1921
   .
   .
.
.