ZPĚT

 
   
Název :  Eduard Rudinger akc. spol.
 Eduard Rudinger A. G.
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

1 000

1 000

 Kč   
Město :  Praha
Datum :  Leden 1925
Emise :  I.
Série :  ---
Náklad :  4 000 ks
Rozměr :  cca 350 x 239 mm - dvojlist
Poznámky :  ---
Historie :  Společnost byla založena 30.12.1924 přeměnou od roku 1913 stávající stejnojmenné živnosti na akciovou společnost s akciovým kapitálem 4 000 000 Kč, rozděleným na 4 000 ks akcií po 1 000 Kč.
 Zabývala se obchodem s vlněným a hedvábným zbožím, látkami a konfekcí a provozovala prodejnu v Praze Na Příkopě (Palác Koruna, později Palác Praha) a filiálky v Plzni (Zbojnická ul.) a v Karlových Varech.
 Dne 28.1.1931 náhle zemřel zakladatel a ředitel společnosti Eduard Rudinger.
 Vzhledem k nastalé všeobecné hospodářské krizi, vykázala společnost za roky 1932 a 1934 mírné ztráty, které byly pokryty z rezervního fondu.
 Na valné hromadě z 26.5.1933 rozhodnuto o snížení akciového kapitálu na 2 000 000 Kč, stažením a splacením 2 000 ks akcií. Toto rozhodnutí bylo přijato z důvodu překapitalizování společnosti.
 Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava byl do vedení společnosti dosazen tzv. treuhänder (vnucený správce-důvěrník), který podnik řídil až do arizace v roce 1942.
   Zdroj informací:
     Finanční ročenky Compass: 1934, 1937 a 1944.
.
.
 Výpis emisí akcií:
 I. emise 1925; 4 000 000 Kč, 4 000 ks po 1 000 Kč
 V roce 1933 snížen akciový kapitál na 2 000 000 Kč, odkupem 2 000 ks akcií (2 000 ks).
 
 
Avers :

Akcie Eduard Rudinger akciová společnost, Praha 1925, 1000 Kč

   .
.
Revers :

Aktie der Eduard Rudinger Aktiengesellschaft, Prag 1925, 1000 Kronen

   .
.
.
.
Pohlednice :

Pohlednice Palác Koruna s prodejnou Eduarda Rudingera, před rokem 1918

Palác Koruna s prodejnou Eduarda Rudingera, před rokem 1918.

.
.
.

Pohlednice Detail prodejny Eduarda Rudingera

Detail prodejny Eduarda Rudingera.

.
.
.
.