ZPĚT

 
   
Název :  K. k. privilg. Tannwalder Baumwollspinnfabrik
 C. k. priv. Tanvaldská přádelna bavlny
 Tannwalder Textilwerke A. G.
 Tanvaldské textilní závody a. s.
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

2 000

2 000

 Korun  
Město :  Wien (Vídeň)
Datum :  1.2.1900
Emise :  I. - Zakladatelská emise
Série :  ---
Náklad :  1 600 ks
Rozměr :  cca 394 x 250 mm - dvojlist
Poznámky :  Společnost byla založena dne 21.1.1900 se sídlem ve Vídni a s akciovým kapitálem 3 200 000 Korun, rozděleným na 1 600 ks akcií po 2 000 Korunách. Provozovala dvě přádelny bavlny, tkalcovnu, strojírnu, slévárnu a elektrárnu.
 Na valné hromadě z 25.9.1915 usneseno zvýšení na 6 000 000 Korun, vydáním 1 400 ks nových akcií po 2 000 Korunách.
 Při nostrifikaci přeneseno sídlo z Vídně do Tanvaldu a upraven název na Tanvaldská přádelna bavlny (Tannwalder Baumwollspinnfabrik).
 V důsledku hospodářské krize na počátku 30. let se společnost dostala do potíží s odbytem a utrpěla velké ztráty, zejména znehodnocením zásob bavlny.
 V roce 1933 proběhla reorganizace za součinnosti věřitelských bank a byla dosažena dohoda s věřiteli. V rámci reorganizace zrušena výroba v Raškovické mechanické tkalcovně akc. spol. [1], spadající do koncernu Tanvaldské přádelny bavlny a výroba přenesena do továrny v Tanvaldu.
 Po odtržení Sudet se společnost ocitla na německém území a na mimořádné valné hromadě z 23.8.1940 proběhlo odsouhlasení změny nominální hodnoty akcií na 240 RM (viz. červený přetisk na akcii).
 Na valné hromadě z 27.8.1940 usnesena změna názvu společnosti na Tannwalder Textilwerke A. G. (TTW) a zvýšena nominální hodnota akcií z 240 RM na 1 000 RM (viz. červený přetisk na akcii).
 V letech 1940/1945 se společnost plně zapojila do válečné výroby, při které využívala nucené práce vězňů z koncentračních a zajateckých táborů a dělníků z východu. A kromě textilních výrobků vyráběla i součásti raket a díly pancéřové techniky.
 Po roce 1945 továrny znárodněny a původní akciová společnost zlikvidována.
   Zdroj informací: 
     Finanční ročenka Compass 1926, 1934 a 1937.
     bergwerkpunk.com
   
   
Avers :

Akcie C. k. priv. Tanvaldská přádelna bavlny, Videň 1900, 2000 Korun

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.