ZPĚT

 
   
Název :  Tüll- und Spitzenfabrik Aktiengesellschaft
 Továrna na tyl a krajky akciová společnost
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

100

100

 RM  
Město :  Asch (Aš)
Datum :  Září 1941
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  A4
Poznámky :  Společnost, založená v roce 1910 s akciovým kapitálem 2 000 000 Korun, převzala s platností od 1.1.1910 za 1 100 000 Korun v akciích závody firmy Ašská krajková a záclonová továrna A. Wagner & Co. v Aši k dalšímu provozování.
 Dle usnesení valné hromady z 25.3.1911 zvýšen akciový kapitál na 3 000 000 Korun, vydáním 5 000 ks nových akcií.
 Na valné hromadě z 21.2.1920 usneseno zvýšení akc. kap. na 6 000 000 Kč. Na základě tohoto usnesení emitováno ihned 5 000 ks akcií, čímž zvýšen akc. kap. na 4 000 000 Kč a v červenci 1920 vydáno dalších 10 000 ks akcií, z nichž 8 000 ks nabídnuto akcionářům v poměru 5:2 po 300 Kč.
 Společnost vyráběla zboží tylové, výšivky, vyšívané záclony, závěsy, blůzy, zástěry, límce, závoje, krajky a podobné zboží, zaměstnávala v roce 1914 cca 800 dělníků ve vlastních závodech a asi 1 500 dělníků v domácnostech. Vzhledem k tomu, že vyráběné zboží bylo z velké části určeno pro export, byly závody po dobu světové války uzavřené a až v letech 1920 a 1921 se výroba znovu rozběhla.
 V roce 1922 utrpěla společnost těžké ztráty vlivem všeobecné krize a následkem náhlého vzestupu kurzu Kč. V bilanci za rok 1922 vykázána ztráta ve výši 6 913 503 Kč při současném zvýšení ceny závodů na šestinásobnou hodnotu z 1 018 280 Kč v roce 1921 na 6 109 685 Kč v roce 1922.
 Na mimořádné valné hromadě z 30.5.1923 usneseno za účelem krytí ztrát a sanace společnosti provést redukci akciového kapitálu na 1 200 000 Kč a nové zvýšení na 6 000 000 Kč (toto usnesení nebylo provedeno).
 Česká eskomptní banka a úvěrní ústav [1, 2 , 3, 4], do jejíhož koncernu společnost až do nedávna náležela, se v roce 1925 financování podniku vzdala.
 Podle usnesení valné hromady z 23.6.1927 bylo v době od 15.9. do 10.10.1928 provedeno snížení akciového kapitálu ze 6 000 000 Kč na 1 000 000 Kč výměnou 6 původních akcií za 1 akcii novou a emisí 25 000 ks nových akcií, které nabídnuty akcionářům po 208 Kč. Tím zvýšen akciový kapitál znovu na 6 000 000 Kč.
 Po své sanaci se společnost přeorientovala více na domácí trh.
 Rozhodující vliv ve společnosti měl financující ústav Česká eskomptní banka a úvěrní ústav v Praze a v roce 1923 přešel na skupinu západočeských průmyslníků. Později většinu akcí (cca 54%) získaly Spojené ašské barvírny akciová společnost [1, 2].
 Akcie společnosti byly obchodovány na pražské burze, ale od roku 1923 nebyly zaznamenány, ani stanoveny žádné kurzy.
 Od 7.3.1946 továrna začleněna pod národní podnik Továrna stávkového zboží, TOSTA.
 Zdroj informací: 
   J. Kašpar: Československé bursovní papíry ročník 1936-1937.
   
   
Avers :

Akcie Ašská Továrna na tyl a krajky Aš 1941, 100 RM

   
.
Revers :

---

   
.
.
.