ZPĚT

 
   
Název :  Vereinigte Ascher Färbereien Aktiengesellschaft
 Spojené ašské barvírny akciová společnost
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

100

100

 RM  
Město :  Asch (Aš)
Datum :  12.12.1940
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  33 000 ks
Rozměr :  A4
Poznámky :  Společnost byla založena v roce 1922 za součinnosti Länderbanky a s kapitálem 7 500 000 Kč, rozděleným na 37 500 ks akcií po 200 Kč. Při svém vzniku převzala závody Aš, Krásná a Podhradí po stejnojmenné společnosti s ručením omezeným a postupnými investicemi je udržovala na technické výši.
 V roce 1925 zvýšen akciový kapitál na 10 000 000 Kč, vydáním 12 500 ks nových akcií.
 Ve stabilizační bilanci k 1.1.1928 vykázán přebytek 13 000 000 Kč a z něj použito 10 000 000 Kč na zdvojnásobení akciového kapitálu na 20 000 000 Kč, navýšením nominální hodnoty (nakolkováním) akcií z 200 Kč na 400 Kč. Další část použita na krytí ztrát v letech 1933 (180 000 Kč) a 1934 (980 000 Kč) a zbytek převeden do stabilizačního fondu.
 Společnost vlastnila cca 54% (15 693 ks akcií) Továrny na tyl a krajky akc. spol. v Aši [1] a 100% (později 80%) akcií rakouské textilní továrny Alt-Erlaaer Färberei und Appretur A. G. v Alt-Erlaa (kapitál 1 000 000 S).
 V roce 1937 zvýšen akciový kapitál na 22 000 000 Kč, vydáním 5 000 ks nových akcií. Ze získaných financí zakoupena barvírna firmy Raimund Friedrich jr. v Krásné Lípě.
 Po zabrání Sudet se společnost ocitla na německém území. V bilanci k 1.1.1939 vykázala akciový kapitál 3 300 000 RM. Původní akciový kapitál 2 640 000 RM, rozdělený na 55 000 ks akcií po 48 RM (dříve 400 Kč), byl nahrazen v poměru 1:3  165 000 ks akcií po 20 RM. Zároveň usneseno složit tyto akcie v poměru 5:1 na nové akcie v nominální hodnotě 100 RM, tím se počet obíhajících akcií snížil na 33 000 kusů.
 Zdroj informací: 
   J. Kašpar: Československé bursovní papíry ročník 1936-1937.
   J. Kašpar: Pražské bursovní papíry 1940-1941.
.
 Výpis emisí akcií:
   I. emise 1922; 7 500 000 Korun, 37 500 ks po 200 Kč
   II. emise 1925; 2 500 000 Korun (10 000 000 Kč), 12 500 ks po 200 Kč
   III. emise 1928/1929; 10 000 000 Kč (20 000 000 Kč), bez vydání akcií, nominální hodnota akcií zvýšena z 200 Kč na 400 Kč
   IV. emise 1937; 2 000 000 Kč (22 000 000 Kč), 5 000 ks po 400 Kč
 Po roce 1938/1939 přepočten kapitál na 2 640 000 RM, rozdělený na 55 000 ks akcí po 48 RM
   V. emise 1939/1940 (přeměna na RM a zvýšení); 3 300 000 RM, 33 000 ks po 100 RM
   
   
Avers :

Aktie Vereinigte Ascher Färbereien Aktiengesellschaft Asch 1940, 100 RM

   
.
Revers :

---

   
.
.
.