ZPĚT

 
   
Název :  P. Hellmann akciová společnost pro průmysl textilní (P. Hellmann Aktiengesellschaft für Textilindustrie)
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

200/20

200/20

 Kč/RM  
Město :  Kocléřov/Falknov nad Ohří
Datum :  Duben 1921/29.6.1939
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  350 x 244 mm - dvojlist
Poznámky :  Od 29.6.1939 změna názvu společnosti na Aktiengesellschaft für Textilindustrie Sitz Falkenau a. d. Eger (Akciová společnost pro průmysl textilní se sídlem ve Falknově nad Ohří) a nominální hodnoty na 20 RM.
   
   
Avers :

   
Revers :