ZPĚT

 
   
Název :  CAPPA, akciová společnost pro průmysl kloboučnický
 CAPPA, Aktiengesellschaft für Hutindustrie
Typ CP :  Hromadná akcie
Hodnota :

20x

400

8 000

 Kč ---
Město :  Praha
Datum :  28.7.1938
Emise :  I.
Série :  ---
Náklad :  1 250 ks (hromadných akcií max. 62 ks)
Rozměr :  cca 300 x 235 mm - dvojlist
Poznámky :  ---
Historie :  Společnost byla založena v roce 1938 s akciovým kapitálem 500 000 Kč, rozděleným na 1 250 ks akcií po 400 Kč.
 Působila jako poradenské centrum pro kloboučnický průmysl a jejím cílem bylo získávat a prodávat patenty a licence.
 Na valné hromadě z 23.5.1939 rozhodnuto o likvidaci společnosti.
   Zdroj informací:
     Finanční ročenka Compass 1944.
   
   
Avers :

Akcie CAPPA akciová společnost pro průmysl kloboučnický, Praha 1938, 8000 Kč

   .
.
Revers :

Aktie der CAPPA Aktiengesellschaft für Hutindustrie, Prag 1938, 8000 Kronen

   .
.
.
.