ZPĚT

 
   
Název :  Akciové továrny látek kobercových a nábytkových, dříve Ant. Klazar
 Aktiengesellschaft der Teppich- und Möbelstoff- Fabriken vormals Ant. Klazar
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

400

400

 Korun - Dne 10.11.1939 zvýšena nominální hodnota akcie na 500 Korun.
- Dne 7.3.1942 zvýšena nominální hodnota akcie na 800 Korun.
Město :  Vídeň
Datum :  1.1.1912
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  2 500 ks
Rozměr :  cca 384 x 242 mm - dvojlist
Poznámky :  Společnost, založená v roce 1909 s akciovým kapitálem 2 500 000 Korun, převzala k dalšímu provozování továrny na kobercové a nábytkové látky firmy Antonín Klazar v Brně, Vojnově Městci, Hlinsku, Chotěboři a Náměšti.
 V roce 1909 zakoupena výroba kokosových koberců a rohoží firmy Ulrich & Co. v Horním Slavkově, která byla následně přenesena do Náměště.
 Dle usnesení mimořádné valné hromady z 13.5.1911 zvýšen akciový kapitál na 3 500 000 Korun, vydáním 2 500 ks nových akcií.
 Na valné hromadě z 11.4.1916 usnesena redukce akciového kapitálu na 2 500 000 Korun. Tato redukce nebyla provedena. 
 Dle usnesení valné hromady z 20.4.1920 emitováno 8 750 ks nových akcií, které nabídnuty akcionářům v poměru 1:1 po 520 Kč, čímž akciový kapitál zvýšen na 7 000 000 Kč.
 V roce 1921 zakoupila společnost přádelnu v Mikulášovicích u Rumburka.
 Na základě usnesení valné hromady z 8.8.1922 zvýšen počátkem roku 1923 akciový kapitál na 14 000 000 Kč. Nové akcie nabídnuty akcionářům k odběru v poměru 1:1 po 580 Kč.
 Zdroj informací: 
   J. Kašpar: Československé bursovní papíry ročník 1933-1934.
   
   
Avers :

Akcie Akciové továrny látek kobercových a nábytkových dříve Antonín Klazar 1912, 400 Korun

   .
.
Revers :

Aktie Aktiengesellschaft der Teppich- und Möbelstoff- Fabriken vormals Ant. Klazar 1912, 400 Kronen

   .
.
.
.