ZPĚT

 
   
Název :  Egyesült Wernstadti és Győri Textilipar-Részvénytársaság
 Vereinigte Wernstädter und Győrer Textilindustrie-Aktiengesellschaft
 Spojené verneřické a rábské textilní závody akciová společnost
Typ CP :  Hromadná akcie
Hodnota :

25x

200

5 000

 Korun  
Město :  Budapešť
Datum :  20.11.1920
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  30 000 ks (hromadných akcií max. 1 200 ks).
Rozměr :  cca 397 x 258 mm - dvojlist
Poznámky :  Společnost byla ustanovena koncem roku 1905 se sídlem v Budapešti a s akciovým kapitálem 1 600 000 Korun, rozděleným na 8 000 kusů akcií, každá v nominální hodnotě 200 Korun.
 Mimořádná valná hromada ze dne 15.8.1912 rozhodla o redukci původního akciového kapitálu snížením nominální hodnoty akcií z 200 Korun na 10 Korun a následným sloučením dvaceti akcií v novou akcii v nominální hodnotě 200 Korun. Zároveň bylo rozhodnuto o navýšení akciového kapitálu na 2 000 000 Korun vydáním 9 600 kusů nových akcií v nominální hodnotě 200 Korun.
 Mim. val. hr. ze dne 14.11.1916 rozhodla o navýšení akciového kapitálu na 4 000 000 Korun, vydáním 10 000 kusů akcií v nominální hodnotě 200 Korun. Výtěžek emise sloužil na pokrytí ztrát z minulých let.
 Mim. val. hr. ze dne 17.9.1917 rozhodla o dalším zvýšení kapitálu za účasti Uherské obchodní banky akc. spol. na 5 000 000 Korun, vydáním 5 000 kusů nových akcií.
 Podle rozhodnutí mim. val. hr. ze dne 10.12.1917 byl akciový kapitál opět zvýšen na 6 000 000 Korun, vydáním 5 000 kusů nových akcií.
 Valná hromada konaná dne 7.4.1920 rozhodla o navýšení kapitálu na 9 000 000 Korun, vydáním 15 000 kusů nových akcií.
 Mim. val. hr. ze dne 20.11.1920 rozhodla opět o navýšení kapitálu na 15 000 000 Korun vydáním 30 000 kusů nových akcií.
 Po nostrifikaci bylo sídlo společnosti přeneseno z Budapešti do Brna (Cejl 16) a nově uznán akciový kapitál ve výši 5 000 000 Kč. Společnost provozovala na území Československa továrny ve Verneřicích a ve Vyškově. Maďarské továrny byly začleněny do nově vzniklé společnosti „Győri Textilipar-Részvénytársaság“ (Győrer Textilwerke Aktiengesellschaft).
 V březnu 1925 změnila společnost název z původního Egyesült Wernstadti és Győri Textilipar-Részvénytársaság (Vereinigte Wernstädter und Győrer Textilindustrie-Aktiengesellschaft, Spojené verneřické a rábské textilní závody akciová společnost) na nový Verneřický textilní průmysl akc. spol. v Brně (Wernstädter Textilindustrie-Aktiengesellschaft in Brünn).
 Z důvodu ztrát vzniklých z let 1921-1925 rozhodla valná hromada ze dne 15.3.1926 snížit akciový kapitál z 5 000 000 Kč na 50 000 Kč a zároveň navýšit kapitál na 250 000 Kč vydáním 1 000 kusů nových akcií.
 Zdroj: Compass - finanční ročenka, 1927.
   
   
Avers :

Hromadná akcie Spojené verneřické a rábské textilní závody akc. spol., Budapešť 1920, 5000 Korun

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.