ZPĚT

 
   
Název :  Akciová společnost Červeno-Kostelecké přádelny a tkalcovny (Aktiengesellschaft der Roth-Kosteletzer Spinnerei und Weberei)
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

100x

200

20 000

   
Město :  Praha
Datum :  19.1.1937
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  50 000 ks
Rozměr :  A4 - dvojlist
Poznámky :  Sídlo a ředitelství v Praze, závody v Červeném Kostelci u Náchoda.
 Společnost, založená 1899 ve Vídni s akc. kap. 5 mil. K, převzala za 4.8 mil. K v akciích všech závazků prosté závody firmy Leop. Abeles & Söhne, sestávající z tkalcovny, bělírny, barvírny příze, mercerisačního ústavu a úpravny v Červeném Kostelci, přádelny bavlny a mechanické tkalcovny v Erlachu (Rakousko) a skladu ve Vídni. 1901 redukce akc. kap. na 2.4 mil. K stažením skoupených akcií a 1904 další snížení za účelem sanace na 0.72 mil. K a znovu zvýšení na 2.4 mil. K. 1908 staženo dosavadních 6000 akcií po K 400 a vydány akcie v nominale 200 K. 1910 zvýšen akc. kap. na 3.6 mil. K a výtěžku použito k investicím. 1915 odprodán závod v Erlachu s pozemky a příslušenstvím firmě S. Wolf & Co. (nyní Erlacher Textilindustrie A. G.) a naproti tomu přikoupena v Červeném Kostelci tkalcovna firmy Stejskal (v níž zahájena výroba 1925). 1920 zvýšen akc. kap. na 7.2 mil. K (akcionářům 2:1 po K 1500) a koncem téhož roku další zvýšení na 12 mil. K (akcionářům 3:1 po K 2800). Po nostrifikaci 1921 přeloženo sídlo z Vídně do Prahy.
 Stabilisační bilance k 1./1. 1927: přebytku 8 mil. Kč použito 1929 k zvýšení akc. kap. z 12 na 20 mil. Kč vydáním 40.000 gratisakcií (v poměru 3:2).
 Vzhledem k nadbytku likvidních prostředků (přes 40 mil. Kč) usneseno mim. v. h. z 19./1. 1937 snížení akciové jistiny z 20 na 10 mil. Kč vyplacením 100 Kč v hotovosti na akcii; současně složeny staré akcie v poměru 2:1 na nové akcie o nominale 200 Kč. (Provedeno v říjnu 1937)
Původní zdroj informací: Josef Kašpar: Československé bursovní papíry 1938-1939
   
   
Avers :

   
Revers :

---

   
.
.
.