ZPĚT

 
   
Název :  Österreichisch-Schlesische-Tuchfabriks A.-G. Wien
 "Rakousko-slezská továrna na látky akc. spol. Vídeň"
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

200

200

 Korun  
Město :  Wien (Vídeň)
Datum :  21.7.1916
Emise :  II. emise
Série :  ---
Náklad :  2 500 ks
Rozměr :  cca 383 x 250 mm - dvojlist
Poznámky :  Společnost, založená 1916 za součinnosti Allgemeine Depositenbank pod názvem Österreichisch-Schlesische Tuchfabriks-A.G. ve Vídni s akciovým kapitálem 500 000 K, převzala za 425 000 K v hotovosti textilní továrnu firmy Franz Hoffmann v Krnově.
 Dle usnesení mimořádné valné hromady z 5.9.1917 zvýšena akciová jistina na 1 000 000 K. 
 Na základě usnesení mimořádné valné hromady z 3.7.1918 zvýšena akciová jistina na 6 000 000 K a 3 500 000 K nominále nových akcií použito k převzetí textilních továren fy Hlawatsch & Isbary v Brně a Kraslicích, z kteréhož důvodu změna názvu společnosti na Vereinigte Schafwollwarenfabriken A. G. (Sdružené továrny vlněného zboží akc. spol.).
 Na valné hromadě ze 27.3.1919 usneseno zvýšení akc. kap. na 10 000 000 K; z nově emitovaných akciích nabídnuto 15 000 kusů akcionářům k odběru v poměru 2:1 po 270 K a zbytek volně umístěn.
 Na základě usn. mim. v. h. z 25.11.1919 emitováno v únoru 1920 nových 50 000 akcií, čímž akc. kap. zvýšen na 20 000 000 K, polovina emise nabídnuta k odběru akcionářům v poměru 2:1 po 500 K.
 Na mim. v. h. ze 4.10.1920 usneseno a ještě téhož roku provedeno další zvýšení akc. kap. na 30 000 000 K a z nově emitovaných 50 000 akcií nabídnuta polovina akcionářům v poměru 4:1 po 800 K a zbytek přenechán k tomuto účelu sestavenému konsorciu.
 V roce 1921 byla společnost nostrifikována (akc. kapitál uznán plně v Kč) a její sídlo přeloženo z Vídně do Brna.
 V letech 1922/23 provedeny v závodech společnosti modernizace a obnovení strojního zařízení a úplně přestavěna brněnská barvírna.
 V letech 1923/24 rozšířeny továrny v Krnově a Brně rozsáhlými přístavbami.
 V roce 1926 provedeny ve všech závodech potřebné obnovy strojních zařízení a v továrnách Krnov a Kraslice rekonstruována pohonná zařízení a v roce 1928 byla zmodernizována a rozšířena barvírna v Brně.
 Z důvodu racionalizace byla v roce 1930 ve spojení s firmou Moritz Fuhrmann v Brně založena "Plüsch- und Krimmer-Gesellschaft m. b. H." (Společnost s r. o. na plyš a krimr), která má za účel společný nákup příze a prodej hotových výrobků (plyše a krimmrů).
 V roce 1938 vybudována tkalcovna s přípravnou v Kleinmünchen u Lince.
 Státoprávní změny z 1938 měly na společnost pronikavý vliv. Závody Krnov a Kraslice (Sudetengau) a závod Kleinmünchen (Ostmark) počátkem roku 1939 prodány a naproti tomu s platností od 15.7.1939 převzata továrna firmy Brück & Engelsmann v Brně (na Cejlu).
 Převzato z původního zdroje informací: 
 Československé bursovní papíry 1931-1932; J. Kašpar. 
 Pražské bursovní papíry 1940-1941; J. Kašpar.
   
   
Avers :

Akcie II. emise Österreichisch-Schlesische-Tuchfabriks A.-G. Wien 1917, 200 Korun

   .
.
Revers :

---

   
.
.
.