ZPĚT

 
   
Název :  SLOGA továrna na oděvy, akciová společnost v Prostějově
 SLOGA Kleiderfabrik, Aktiengesellschaft in Prossnitz
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

400

400

 Kč  
Město :  Prostějov
Datum :  1.4.1924
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  7 500 ks
Rozměr :  cca 350 x 248 mm - dvojlist
Poznámky :  Společnost založena v roce 1920 jako s.r.o., později přeměněna na akciovou společnost.
 Roku 1930 továrna prodána firmě Františka Rolného a v roce 1931 původní společnost (SLOGA) zanikla.
 Po roce 1945 továrna znárodněna a začleněna do Oděvní průmysl, n.p. Prostějov (OP Prostějov).
 Dnes se v budově nachází Státní okresní archiv Prostějov.
   
   
Avers :

Akcie SLOGA továrna na oděvy, akciová společnost v Prostějově 1924, 400 Kč

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.