ZPĚT

 
   
Název :  První česká továrna na umělé hedvábí, akciová společnost v Praze
 Erste böhmische Kunstseidenfabrik, Aktiengesellschaft in Prag
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

400

400

 Kč  
Město :  Praha
Datum :  1.4.1926
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  20 000 ks
Rozměr :  cca 400 x 250 mm - dvojlist
Poznámky :  Dnes (1.12.2023): AKWEL RUDNIK CZECH REPUBLIC a.s.
Historie :  Společnost byla založena dne 10.6.1922, za součinnosti České banky Union a Pražské úvěrní banky a převzala k provozování továrnu na umělé hedvábí v Terezíně u Hostinného (Rudník) v Podkrkonoší.
 Akciový kapitál ustanoven ve výši 20 000 000 Kč, rozdělený na 50 000 ks akcií po 400 Kč. Většina akcií společnosti je v držení České banky Union, Pražské úvěrní banky a firmy Johann Liebieg & Co. v Liberci.
 Za účelem restrukturalizace rozhodnuto na valných hromadách z 23.4.1924 a 9.6.1925 o snížení akciového kapitálu na 8 000 000 Kč stažením akcií.
 Koncem roku 1925 zahájena výstavba nové filtrační stanice, vlastní elektrárny a nové správní budovy. Dále z větší části dokončena výstavba nových továrních a skladovacích prostor, které jsou spojené úzkorozchodnou dráhou. Denní produkce viskózy-umělého hedvábí se tak mohla zvýšit z 1 500 kg na 2 500 kg, v roce 1929 na 3 000 kg, 1933 na 3 300 kg a 1937 na 4 000 kg.
 Zaměstnávala cca 600 až 750 pracovníků a zboží vyvážela převážně do Švýcarska, Anglie, Německa, Rumunska, Švédska, Norska, Rakouska, Šanghaje, atd.
 Na valné hromadě z 29.7.1927 rozhodnuto o snížení akciového kapitálu na 4 000 000 Kč a zároveň zvýšení na 8 000 000 Kč a v roce 1928 na 24 000 000 Kč. Nové akcie nabídnuty akcionářům v kurzu po 420 Kč + 5%.
 V roce 1928 získala větší počet akcií francouzská skupina vedená bankovním domem Clairin & Co. v Lille, která svůj podíl v roce 1933 prodala švýcarské skupině Société Privée de Gestion Basel a Société de la Viscose Suisse S. A. Emmenbrücker. Následně švýcarská skupina odkoupila zbylé podíly od České banky Union a Anglo-Československé a Pražské úvěrní banky.
 Na základě sestavené stabilizační bilance, platné k 1.1.1931, rozhodnuto v témže roce o snížení akciového kapitálu na 16 000 000 Kč, stažením akcií v poměru 3:2.
 V roce 1934 získala První česká továrna na umělé hedvábí 50% akcií firmy Priadelňa umelého hodvábu, úč. spol. v Senici (Kunstseidespinnerei Aktien-Gesellschaft) a v roce 1937 zbývajících 50% akcií.
 Na mimořádné valné hromadě z 7.5.1937 rozhodnuto o zvýšení akciového kapitálu na 17 000 000 Kč, vydáním 2 500 ks nových akcií po 400 Kč.
 Koncem roku 1938 se továrna v Terezíně u Hostinného (Sudety) ocitla na zabraném území a prodej zboží převzala kancelář Kunstseide-Verkaufsbüro v Berlíně. Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava byl do vedení společnosti dosazen tzv. treuhänder (vnucený správce-důvěrník).
 Dne 1.8.1941 správce rozhodl o zvýšení akciového kapitálu, s platností od 1.1.1940, na 42 500 000 Korun, nakolkováním (zvýšení nominální hodnoty) akcií ze 400 K na 1 000 K. Zvýšení provedeno na vrub rezervního fondu.
 Na podkladě rozhodnutí správce z 21.10.1942 byly akcie na doručitele přeměněny na akcie na jméno.
 V roce 1946 továrny znárodněny a začleněny pod Spolek pro chemickou a hutní výrobu národní podnik a původní akciová společnost později zanikla.
   Zdroj informací: 
     Finanční ročenka Compass 1927, 1930, 1934, 1937 a 1944.
     Průmyslový Compass 1926 a 1935.
     Ing. Václav Obdržálek: Znárodněný průmysl v Československu, roč. I. 1947.
   
   
Avers :

Akcie První české továrny na umělé hedvábí v Praze 1926, 400 Kč

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.
Pohlednice :

Továrna První české továrny na umělé hedvábí v Terezíně-Rudníku, cca 1935

Továrna První české továrny na umělé hedvábí v Terezíně-Rudníku, cca 1935.

.
.
.
.