ZPĚT

 
   
Název :  NOË STROSS akciová společnost spojených továren textilních Dolní Libava a Bělá pod Bezdězem
 NOË STROSS Aktiengesellschaft der Vereinigten Textilfabriken Liebauthal und Weisswasser
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

200

200

 Kč  
Město :  Dolní Libava
Datum :  1.6.1922
Emise :  II. emise
Série :  ---
Náklad :  30 000 ks
Rozměr :  cca 400 x 263 mm - dvojlist
Poznámky :  Společnost, založená 1907 za součinnosti Vídeňské bankovní jednoty s akciovým kapitálem 4 000 000 Korun a se sídlem ve Vídni, převzala za 2 700 000 Korun v akciích závody firem Ginsberg & Stross v Libavském Údolí a Noë Stross v Bělé pod Bezdězem.
 Po nostrifikaci 1921 přeloženo sídlo do Libavského Údolí (Dolní Libavy).
 Na základě usnesení mimořádné valné hromady ze dne 23.5.1921 zvýšen v říjnu téhož roku akciový kapitál na 10 000 000 Kč vydáním 30 000 kusů nových akcií, které nabídnuty akcionářům k odběru v poměru 2:3 po 250 Kč.
 Závody společnosti jsou velice moderně zařízeny a stálými investicemi udržovány technicky na výši.
 V Libavském Údolí je přádelna (v letech 1924-1925 rozšířena), tkalcovna, bělidlo, barvírna s menším hnědouhelným dolem (hlubinný důl Ludmila, později Ernest).
 Závody v Bělé pod Bezdězem se skládají s tkalcovny (v roce 1923 rozšířena), barvírny a textilní apretury.
 V letech 1936-1937 vyvezla společnost část svého strojního zařízení do Lichtenwörth (Rakousko), kde v závodě bývalé Vereinigte Maschinenfabriks-A.-G. zahájila výrobu různých textilií.
 Po obsazení českého pohraničí byla továrna, jako majetek židovské rodiny, arizována a zapojena do válečné výroby.
   
   
Avers :

Akcie Noë Stroß spojené textilní továrny Dolní Libava a Bělá pod Bezdězem 1922, 200 Kč

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
..
Další obrázky :

Pohlednice Mechanická tkalcovna NOE STROSS Bělá pod Bezdězem 1930

Mechanická tkalcovna NOË STROSS v Bělé pod Bezdězem, cca 1920-1930.

.
.
.
..