ZPĚT

 
   
Název :  LINEA akc. společnost pro průmysl prádla a vyšívání
 LINEA Aktiengesellschaft für Wäsche- und Stickerei-Industrie
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

500

500

 Kč  
Město :  Praha
Datum :  7.2.1921
Emise :  I. - Zakladatelská emise
Série :  ---
Náklad :  6 000 ks
Rozměr :  cca 380 x 291 mm - dvojlist
Poznámky :  ---
Historie :  Společnost byla založena dne 7.2.1921 Moravskou agrární a průmyslovou bankou, s akciovým kapitálem 3 000 000 Kč, rozděleným na 6 000 ks akcií po 500 Kč, která provozovala továrny v Praze a v Kdyni a filiálku v Chroustovicích.
 Na mimořádné valné hromadě z 20.6.1921 schváleno převzetí firmy Československý domácký průmysl spol. s r. o. (Tschechoslovakische Haus-Industrie G.m.b.H.), původně československý závod patřící Österreichische Haus-Industrie-Gesellschaft in Wien (Rakouský domácký průmysl ve Vídni), s továrnou v Karlových Varech.
 K tomuto účelu byl zvýšen akciový kapitál na 6 000 000 Kč, emisí 6 000 ks nových akcií po 500 Kč a změněn název společnosti na LINEA, akciová společnost pro domácký průmysl prádla, krajek a vyšívání (LINEA, Haus-Industrie-Aktiengesellschaft für Wäsche, Spitzen und Stickerei).
 Na valné hromadě z 18.9.1923 schválena likvidace společnosti.
 Továrnu v Chroustovicích převzala firma LINEA spol. s r. o.
   Zdroj informací: 
     Finanční ročenka Compass 1921 a 1927.
   .
   .
 Výpis emisí akcií:
 I. emise únor 1921; 3 000 000 Kč, 6 000 ks po 500 Kč
 II. emise červen 1921; 3 000 000 Kč (6 000 000 Kč), 6 000 ks (12 000 ks) po 500 Kč
.
.
Avers :

Akcie LINEA akciová společnost pro průmysl prádla a vyšívání, Praha 1921, 500 Kč

   .
.
Revers :

---

 
.
.
.