ZPĚT

 
   
Název :  TELEGRAFIA československá továrna na telegrafy a telefony, akciová společnost v Praze
 TELEGRAFIA tschechoslovakische Aktiengesellschaft für Telegraphen und Telepfonerzeugung in Prag
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

 200

200

 Kč  
Město :  Praha
Datum :  11.12.1920
Emise :  II.
Série :  ---
Náklad :  35 000 ks
Rozměr :  cca 338 x 252 mm - dvojlist
Poznámky :  Společnost byla ustanovena v roce 1919 v Roztokách u Prahy s akciovým kapitálem 1 000 000 Kč, přičemž čs. stát upsal nadpoloviční většinu akcií. Bezprostředním důvodem pro založení společnosti byla snaha emancipovat domácí výrobu telefonních a telegrafních přístrojů od cizího kapitálu.
 Později došlo ke sloučení s továrnami "Automat" v Jablonném nad Orlicí a "JEVAN" („Jihočeská Elektrotechnická Výroba A Nástrojářství“) ve Velešíně. Pro tyto účely, dle usnesení mimořádné valné hromady z 6.5.1920, zvýšen akciový kapitál na 8 000 000 Kč, vydáním 35 000 kusů nových akcií, které nabídnuty akcionářům v kurzu 220 Kč/ks.
 V letech 1921/1922 zakoupen nový tovární objekt v Pardubicích, do kterého byla později přestěhována výroba.
 V roce 1923 se Telegrafia podílela, ve spojení s firmou Fr. Křižík akc. spol., na založení společnosti Radioslavie, akciové společnosti pro telegrafii a telefonii bez drátu v Praze. V souvislosti se zahájením pravidelného rozhlasového vysílání, zavedla Telegrafia výrobu krystalových radiových přijímačů.
 Telegrafia se majetkově podílela na firmě ISOLET v Praze a Telektra, akciové společnosti pro výrobu telefonů a telegrafů v Praze.
 V roce 1924 zakoupena licence patentu firmy Relay Automatic Telephone Co. v Londýně na zautomatizování telefonních ústředen. První takto zautomatizovaná ústředna byla pražská telefonní centrála.
 V květnu 1925 přestěhována výroba z Velešína do Pardubic a tovární budovy odprodány.
 Pro snadnější obchodní podnikání v Orientu, zahájila Telegrafia v roce 1922 jednání s bulharskou vládou na získání koncese. Jednání úspěšně ukončeno počátkem roku 1927 a následně zřízena továrna "Bulharská Telegrafia akc. spol." v Sofii s akciovým kapitálem 5 000 000 Leva. Polovinu akcií upsal bulharský stát. V roce 1935 Telegrafia odprodala svůj podíl na této společnosti.
 V roce 1928 uzavřela Telegrafia zájmovou dohodu o technické spolupráci s International Standard Electric Co. (skupina International Telephone and Telegraph Co.), jejímž exponentem v Československu je společnost Standard Electric Doms a spol. v Praze.
 Počátkem roku 1929 byla tato rámcová úmluva rozšířena v tom smyslu, že Telegrafia získala proti licenčnímu poplatku, odstupňovanému dle rozsahu obchodu, právo na výstavbu telefonních ústředen systému "Rotary". Telegrafia, jež má zajištěnu technickou pomoc, jakož i záruku za správnou funkci vybudovaných ústředen, provedla novým systémem podmíněnou změnu ve výrobě.
 Na mimořádné valné hromadě z 23.11.1928 usneseno zvýšení akciového kapitálu na 12 000 000 Kč, vydáním 20 000 kusů nových akcií, které nabídnuty akcionářům v poměru 3:2 po 320 Kč/ks. Výtěžku emise bylo použito k financování investic, nutných k přechodu k jinému systému.
 V roce 1933 sloučen provoz Telektry, akciové společnosti pro výrobu telefonů a telegrafů s Telegrafií.
 Následnou hospodářskou a odbytovou krizi Telegrafia přežila jen díky státním a armádním zakázkám.
 Po roce 1939 dosazeno německé vedení a výroba musela být podřízena válečnému průmyslu.
 Po roce 1945 společnost znárodněna, formálně zanikla 31.12.1945 a továrny začleněny do národního podniku TESLA slaboproudé a radiotechnické závody.
 Zdroj informací: 
   J. Kašpar: Československé bursovní papíry ročník 1927-1928, 1931-1932 a 1935-1936.
   J. Kašpar: Pražské bursovní papíry 1926-1927 a 1940-1941.
   cs.wikipedia.org
.
.
 Výpis emisí akcií:
   I. emise 1919; 1 000 000 Kč, 5 000 ks po 200 Kč
   II. emise 1920; 7 000 000 Kč (8 000 000 Kč), 35 000 ks po 200 Kč
   III. emise 1928/1929; 4 000 000 Kč (12 000 000 Kč), 20 000 ks po 200 Kč
   
   
Avers :

Aktie TELEGRAFIA tschechoslovakische Aktiengesellschaft für Telegraphen und Telepfonerzeugung, Prag 1920, 200 Kronen

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.