ZPĚT

 
   
Název :  Pražská měďárna, kabelovna a elektrotechnické závody "Křižík", akciová společnost (Prager Metall-, Kabel- und Elektrotechnische Werke "Křižík" Aktiengesellschaft)
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

 400

400

 K  ---
Město :  Praha
Datum :  24.6.1941
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  A4
Poznámky :  Dříve Křižík-Chaudoir, měďárna, kabelovna a elektrotechnické závody, akc. spol.
   
   
Avers :

   
Revers :

---