ZPĚT

 
   
Název :  ASTA, akciová společnost továrny akkumulátorů (ASTA, Akkumulatoren-Fabrik Akt.-Ges.)
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

5x

500

2 500

 Kč  
Město :  Praha
Datum :  20.5.1920
Emise :  I.
Série :  ---
Náklad :  5 000 ks
Rozměr :  363 x 240 mm - dvojlist
Poznámky :  Společnost provozovala továrnu na akumulátory a různé svítidla v Radotíně (Praha). Po roce 1945 znárodněna a začleněna do národního podniku BATERIA Slaný. Od 1.1.1950 zařazena jako pobočný závod ASTA Radotín pod národní podnik Pražská akumulátorka se sídlem v Mladé Boleslavi.
   
   
Avers :

   
Revers :

---