ZPĚT

 
   
Název :  FRIGOTECHNA, výrobní, prodejní a nákupní družstvo pro chladící techniku a obchodní jednatelství se sídlem v Praze, zapsané společenstvo s ručením obmezeným (Frigotechna, Erzeugungs- an- und Verkaufs-Genossenschaft für Kältetechnik, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung)
Typ CP :  Družstevní podíl - podílový list
Hodnota :

1x

1 000

1 000

 Kčs  
Město :  Praha
Datum :  20.2.1946
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  210 x 298 mm - dvojlist
Poznámky :  ---
   .
   .
Avers :

   .
Revers :

---

   .
.
.
.