ZPĚT

Strojírenství
   
  Čechy a Morava
- Agroferra, akciová společnost ve Velkých Kunčicích u Moravské Ostravy, (Agroferra AG. in Grosskunzendorf a.d. Ostrawitza), akcie
  - Akciová společnost dříve Škodovy závody v Plzni (Société Anonyme des Anciens Etablissements Škoda a Plzeň, AG vormals Skodawerke in Pilsen), akcie, 1922
  - Akciová společnost dříve Škodovy závody v Plzni (Société Anonyme des Anciens Etablissements Škoda a Plzeň, AG vormals Skodawerke in Pilsen), akcie, 1923
- Akciová společnost dříve Škodovy závody v Plzni (Aktiengesellschaft vormals Skodawerke in Pilsen), akcie, 1941
- Akciová společnost P.E.V. pro výrobu měřidel a materiálu plynárenského, elektrárenského a vodárenského v Praze, (P.E.V., AG. für Erzeugung von Messapparaten u. Material für Gas-, Elektrizitäts- u. Wasserwerke in Prag), akcie
- Akciová společnost pro stavbu strojů a mostů (Aktiengesellschaft für Maschinen- und Brückenbau), akcie
- Akciová společnost První moravská továrna na vodovody a pumpy Ant. Kunz, Hranice - Emil Káš, Brno v Hranicích, Morava (AG Erste mährische Wasserleitungs- und Pumpenfabrik A. Kunz, Mährisch-Weisskirchen - Emil Káš, Brünn in Mährisch-Weisskirchen, Mähren), akcie
- Akciová společnost pro rozšiřování hospodářských strojů v Plzni (Actien-Gesellschaft für Verbreitung landwirtschaftlicher Maschinen in Pilsen), zatímní list na jednu akcii
- Akciová továrna na stroje a slévárna v Táboře (Aktien-Maschinenfabrik und Gießerei in Tabor), akcie, I. emise
- Akciová továrna na stroje a slévárna v Táboře (Aktien-Maschinenfabrik und Gießerei in Tabor), akcie, II. emise
- AUTFIT, průmyslová akciová společnost v Praze (Autfit, Industrie-AG in Prag), akcie
  - BECHERT & Co. Drahtstife-, Schrauben- und Stahl- Industrie Aktiengesellschaft (BECHERT & Co., továrna na drátěnky, šrouby a ocelárna, akciová společnost), akcie, 1911
  - BECHERT & Co. Drahtstife-, Schrauben- und Stahl- Industrie Aktiengesellschaft (BECHERT & Co., továrna na drátěnky, šrouby a ocelárna, akciová společnost), akcie, 1918
- Böhmische Metallwerke Robert Zinn, Engels & Co. AG, Warnsdorf (České železárny Robert Zinn, Engels & Co. akc. spol., Varnsdorf), akcie
- Brno-Královopolská továrna na stroje a vagony akc. spol. v Brně (Brünn-Královo Pole´er Maschinen- und Waggon- Fabriks AG. in Brünn), akcie
- Českomoravská-Kolben akciová společnost (Böhmisch-Mährische Kolben AG.), Praga, akcie
- Českomoravská-Kolben-Daněk akc. spol. (Böhmisch-Mährische Kolben-Danek AG.), Praga, akcie
- Českomoravské strojírny akc. spol. (Böhmisch-Mährische Maschienenfabrik A.G.), Praga, akcie
  - Erzgebirg´sche Eisen- und Stahlwerks- Gesellschaft in Komotau (Krušnohorská železářská a ocelářská společnost v Chomutově), akcie
- FERROKOLIN a.s. (FERROKOLIN AG.), akcie
  - FERROVIA Závody pro potřeby železniční a polní dráhy akc. spol. v Praze (Ferrovia, Bahnbedarfs- und Feldbahnwerke AG. in Prag), akcie, 1x 200 Kč
- FERROVIA Závody pro potřeby železniční a polní dráhy akc. spol. v Praze (Ferrovia, Bahnbedarfs- und Feldbahnwerke AG. in Prag), akcie, 25x 200 Kč (5 000 Kč)
- Freistädter Waggonbau A.-G., akcie, 25x 200 K (5 000 K), 1918
- Freistädter Waggonbau A.-G., akcie, 25x 200 Polských marek (5 000 MPL), 1920
- Fryštátské ocelárny a železárny akc. spol. (Freistädtler Stahl- und Eisenwerke AG.), zatímní list
- Hofherr-Schrantz-Clayton-Shuttleworth, továrna hospodářských strojů akc. spol. v Praze (Hofherr - Schranz- Clayton- Shuttleworth Landwirtschaftliche Maschienenfabrik AG), akcie
- Ing. O. Podhajský, akc. spol. (Ing. O. Podhajsky AG in Prag), akcie
  - Instalační závody V. Sviták akciová společnost (Installationsunternehmen V. Svitak A.-G.), akcie
- Kupferwerke Oesterreich, (Měďárna Rakousko), akcie
  - Marianskohorské železářské závody, akc. spol. v Marianských Horách (Marienberger Eisenwerke AG.), akcie
- Měďárna Čechy, (Kupferwerke Böhmen), akcie
  - MORAVIA, akc. spol. pro prům. železářského zboží a obchodu v Hlubočku a Mariánském Údolí, akcie, 1921
- MORAVIA, akc. spol. pro prům. železářského zboží a obchodu v Hlubočku a Mariánském Údolí, akcie, 1922
- Pilsner Maschinen- und Waggonbau-Actien-Gesellschaft in Pilsen, akcie
- Pražská železářská společnost (Prager Eisen- Industrie- Gesellschaft), akcie, 1x 500 Kč, 1921
  - Pražská železářská společnost (Prager Eisen- Industrie- Gesellschaft), akcie, 1x 1 000 K, 1941
- Pražská železářská společnost (Prager Eisen- Industrie- Gesellschaft), akcie, 10x 1 000 K, 1941
- Pražská železářská společnost (Prager Eisen- Industrie- Gesellschaft), akcie, 1943
- Premier Fahrrad- und Maschinenfabriks- AG in Eger, akcie
  - První brněnská strojírenská společnost (Erste Brünner Maschinen-Fabriks-Gesellschaft), akcie, 1x 200 Kč, 1937
  - První brněnská strojírenská společnost (Erste Brünner Maschinen-Fabriks-Gesellschaft), akcie, 25x 200 Kč, 1937
- První brněnská strojírenská společnost, (Erste Brünner Maschinenfabriks-Gesellschaft), akcie, 1x 200 K, 1943
- První brněnská strojírenská společnost, (Erste Brünner Maschinenfabriks-Gesellschaft), akcie, 25x 200 K, 1943
- První Č.-Budějovická továrna na smaltované nádobí, akc. spol. (Erste Böhmisch-Budweiser Emailgeschirrfabrik AG), akcie
- Ringhoffer-Werke AG. (Ringhofferovy závody akc. spol.), (Ringhoffer-Tatra-Werke AG., Závody Ringhoffer-Tatra a.s.), akcie, 1x 400 K, 1911
- Ringhoffer-Werke AG. (Ringhofferovy závody akc. spol.), (Ringhoffer-Tatra-Werke AG., Závody Ringhoffer-Tatra a.s.), akcie, 5x 400 K, 1911
  - Ringhofferovy závody akc. spol. (Ringhoffer-Werke AG.), (Ringhoffer-Tatra-Werke AG., Závody Ringhoffer-Tatra a.s.), akcie, 1923
- Ringhofferovy závody akc. spol. (Ringhoffer-Werke AG.), (Ringhoffer-Tatra-Werke AG., Závody Ringhoffer-Tatra a.s.), akcie, 1929
- Rolnická akciová továrna na stroje, slévárna a kotlárna Ed. Kokora a spol. v Přerově (Maschienenfabrik Ed. Kokora & Comp. AG in Prerau), akcie
  - Rolnická strojírna a slévárna dříve Ant. Dobrý v Mladé Boleslavi (Landwirtschaftliche Maschienenfabrik und Eisengiesserei vorm. Ant. Dobry in Jungbunzlau), akcie, 1914
  - Rolnická strojírna a slévárna dříve Ant. Dobrý v Mladé Boleslavi (Landwirtschaftliche Maschienenfabrik und Eisengiesserei vorm. Ant. Dobry in Jungbunzlau), akcie, 1.1.1920
  - Rolnická strojírna a slévárna dříve Ant. Dobrý v Mladé Boleslavi (Landwirtschaftliche Maschienenfabrik und Eisengiesserei vorm. Ant. Dobry in Jungbunzlau), akcie, 1.9.1920
- RUNA akciová společnost pro kovy (RUNA Metall AG.), akcie
- SERVOTECHNA, akciová společnost (SERVOTECHNA Aktien-Gesellschaft), akcie
  - SFINX, spojené smaltovny a továrny na kovové zboží akc. spol. (SPHINX, Vereinigte Emailierwerke und Metallwarenfabriken AG.), akcie
- Skodawerke, Actiengesellschaft in Pilsen (Škodovy závody, akciová společnost v Plzni), akcie, 1900
- Skodawerke, Actiengesellschaft in Pilsen (Škodovy závody, akciová společnost v Plzni), akcie, 1914
- Strojírna dříve Max Hopfengärten akc. spol. (Maschinenfabrik vormals Max Hopfengärten AG.), akcie
- Středomoravské kovodělné závody, akciová společnost v Olomouci (Mittelmährische Metallwarenfabriken Aktiengesellschaft in Olmütz), akcie
- Továrna na vozy akciové společnosti v Kolíně (Wagenfabrik-Aktiengesellschaft Kolin), akcie
  - Válcovny kovů, a.s. dříve Akc. spol. Rak. Uher. válcoven zinku (Metallwalzwerke AG. früher AG. der Österr.-Ungar. Zinkwalzwerke), 1x 500 Kč, 1921
- Válcovny kovů, a.s. dříve Akc. spol. Rak. Uher. válcoven zinku (Metallwalzwerke AG. früher AG. der Österr.-Ungar. Zinkwalzwerke), 10x 500 Kč, 1921
- Válcovny kovů, a.s. dříve Akc. spol. Rak. Uher. válcoven zinku (Metallwalzwerke AG. früher AG. der Österr.-Ungar. Zinkwalzwerke), 1x 500 Kč, 1929
- Železárny a smaltovny BARTELMUS, akc. spol. v Plzni (Eisen- und Emailwerke BARTELMUS AG in Pilsen), akcie
  - Železárny akciová společnost ROTAVA-NÝDEK (Eisenwerke-Aktiengesellschaft Rothau-Neudek), akcie, 1x 200 Kč
  - Železárny akciová společnost ROTAVA-NÝDEK (Eisenwerke-Aktiengesellschaft Rothau-Neudek), akcie, 20x 200 Kč
- Železárny Sedlec, akc. spol. v Sedlci u Starého Plzence (Eisenwerke Sedlec, AG zu Sedlec bei Stary Plzenec), akcie, 1x 400 K, nerealizovaný návrh
- Železárny Sedlec, akc. spol. v Sedlci u Starého Plzence (Eisenwerke Sedlec, AG zu Sedlec bei Stary Plzenec), akcie, 1x 400 K
- Železárny Sedlec, akc. spol. v Sedlci u Starého Plzence (Eisenwerke Sedlec, AG zu Sedlec bei Stary Plzenec), akcie, 100x 400 K
.
   
  - FRIGOTECHNA, výrobní, prodejní a nákupní družstvo pro chladící techniku spol. s r.o. (Frigotechna, Erzeugungs- an- und Verkaufs-Genossenschaft für Kältetechnik), podílový list
   
   
Slovensko
- Fleischer és Társa Gépgyára és Vasöntödéje Rt., Kassa (Fleischer & Co. strojírna a slévárna akc. spol. v Košicích), akcie, 1918
- PROCENTO, Magyar Számoló-és Irógépgyár Rt. (PROCENTO, uherská továrna na počítací a psací stroje akc. spol.), akcie
.
.