ZPĚT

Strojírenství (obrábění kovů, kovovýroba)
   
.
  Čechy, Morava a Slezsko
 Akcie, zatímní listy a požitkové listy:
- Agroferra, akciová společnost ve Velkých Kunčicích u Moravské Ostravy, (Agroferra AG. in Grosskunzendorf a.d. Ostrawitza), akcie
  - Akciová společnost dříve Škodovy závody v Plzni (Société Anonyme des Anciens Etablissements Škoda a Plzeň, AG vormals Skodawerke in Pilsen), akcie, 1922
  - Akciová společnost dříve Škodovy závody v Plzni (Société Anonyme des Anciens Etablissements Škoda a Plzeň, AG vormals Skodawerke in Pilsen), akcie, 1923
- Akciová společnost dříve Škodovy závody v Plzni (Aktiengesellschaft vormals Skodawerke in Pilsen), akcie, 1941
- Akciová společnost P. E. V. pro výrobu měřidel a materiálu plynárenského, elektrárenského a vodárenského v Praze (P. E. V., Aktiengesellschaft für Erzeugung von Messapparaten und Material für Gas-, Elektrizitäts- und Wasserwerke in Prag), akcie
- Akciová společnost pro rozšiřování hospodářských strojů v Plzni (Actien-Gesellschaft für Verbreitung landwirtschaftlicher Maschinen in Pilsen), zatímní list na jednu akcii
- Akciová společnost pro stavbu strojů a mostů (Aktiengesellschaft für Maschinen- und Brückenbau), akcie
- Akciová společnost První moravská továrna na vodovody a pumpy Ant. Kunz, Hranice - Emil Káš, Brno v Hranicích, Morava (AG Erste mährische Wasserleitungs- und Pumpenfabrik A. Kunz, Mährisch-Weisskirchen - Emil Káš, Brünn in Mährisch-Weisskirchen, Mähren), akcie
- Akciová společnost Walter továrny na automobily a letecké motory (Walter Automobil- und Flugmotorenfabriken Aktiengesellschaft), akcie
- Akciová továrna na stroje a slévárna v Táboře (Aktien-Maschinenfabrik und Gießerei in Tabor), akcie, I. emise
- Akciová továrna na stroje a slévárna v Táboře (Aktien-Maschinenfabrik und Gießerei in Tabor), akcie, II. emise
- Aktiengesellschaft für Dentalindustrie (Akciová společnost pro průmysl dentální), akcie
- AUTFIT, průmyslová akciová společnost v Praze (AUTFIT, Industrie-Aktiengesellschaft in Prag), akcie
  - BECHERT & Co. Drahtstife-, Schrauben- und Stahl- Industrie Aktiengesellschaft (BECHERT & Co., továrna na drátěnky, šrouby a ocelárna, akciová společnost), akcie, 1911
  - BECHERT & Co. Drahtstife-, Schrauben- und Stahl- Industrie Aktiengesellschaft (BECHERT & Co., továrna na drátěnky, šrouby a ocelárna, akciová společnost), akcie, 1918
- Böhmische Metallwerke Robert Zinn, Engels & Co. Aktiengesellschaft, Warnsdorf (České závody kovů Robert Zinn, Engels a spol. akciová společnost, Varnsdorf), akcie
- Brno-Královopolská továrna na stroje a vagony akc. spol. (Brünn-Královo Pole´er Maschinen- und Waggon- Fabriks-A.-G.), akcie
- Českomoravská-Kolben akciová společnost (Böhmisch-Mährische Kolben Aktiengesellschaft), akcie
- Českomoravská-Kolben-Daněk akciová společnost (Böhmisch-Mährische Kolben-Danek Aktiengesellschaft), akcie
- Českomoravské strojírny akciová společnost (Böhmisch-Mährische Maschinenfabriken A. G.), akcie, 10x 2 000 Korun (20 000 Korun)
- FERROKOLIN a. s. (FERROKOLIN A. G.), akcie
  - FERROVIA Závody pro potřeby železniční a polní dráhy akc. spol. v Praze (FERROVIA, Bahnbedarfs-und Feldbahnwerke Akt. Ges. in Prag), akcie, 1x 200 Kč
- FERROVIA Závody pro potřeby železniční a polní dráhy akc. spol. v Praze (FERROVIA, Bahnbedarfs-und Feldbahnwerke Akt. Ges. in Prag), akcie, 25x 200 Kč (5 000 Kč)
- Freistädter Waggonbau A.-G., akcie, 25x 200 Korun (5 000 Korun), 1918
- Freistädter Waggonbau A.-G., akcie, 25x 200 Polských marek (5 000 MPL), 1920
- Hofherr-Schrantz-Clayton-Shuttleworth, továrna hospodářských strojů akc. spol. v Praze (Hofherr - Schranz- Clayton- Shuttleworth Landwirtschaftliche Maschienenfabrik AG), akcie
- Ing. O. Podhajský, akc. spol. (Ing. O. Podhajsky AG.), akcie
  - Instalační závody V. Sviták akciová společnost (Installationsunternehmen V. Svitak A.-G.), akcie
- Jihlavská továrna pian, akciová společnost (Iglauer Klavierfabrik, Aktiengesellschaft), akcie
- KRAVAG Kraftfahrzeug-Verwertungs A. G., akcie
- Laurin a Klement akciová společnost, továrna automobilů v Mladé Boleslavi (Laurin & Klement Aktiengesellschaft, Motorfahrzeugfabrik in Jungbunzlau), akcie, 1907, I. emise
- Laurin a Klement akciová společnost, továrna automobilů v Mladé Boleslavi (Laurin & Klement Aktiengesellschaft, Motorfahrzeugfabrik in Jungbunzlau), akcie, 1908, II. emise
  - MORAVIA, akc. spol. pro prům. železářského zboží a obchodu v Hlubočku a Mariánském Údolí, akcie, 1921
- MORAVIA, akc. spol. pro prům. železářského zboží a obchodu v Hlubočku a Mariánském Údolí, akcie, 1922
- Pilsner Maschinen- und Waggonbau-Actien-Gesellschaft in Pilsen (Plzeňská továrna na stroje a vagony akciová společnost v Plzni), akcie
- PREMIER Fahrrad- und Maschinenfabriks-Aktiengesellschaft (PREMIER akciová společnost pro výrobu jízdních kol a strojů), akcie
- První brněnská strojírenská společnost (Erste Brünner Maschinen-Fabriks-Gesellschaft), akcie, 1x 200 Kč, 1928
  - První brněnská strojírenská společnost (Erste Brünner Maschinen-Fabriks-Gesellschaft), akcie, 1x 200 Kč, 1937
  - První brněnská strojírenská společnost (Erste Brünner Maschinen-Fabriks-Gesellschaft), akcie, 25x 200 Kč (5 000 Kč), 1937
- První brněnská strojírenská společnost (Erste Brünner Maschinenfabriks-Gesellschaft), akcie, 1x 200 Korun, 1943
- První brněnská strojírenská společnost (Erste Brünner Maschinenfabriks-Gesellschaft), akcie, 25x 200 Korun (5 000 Korun), 1943
- První Č.-Budějovická továrna na smaltované nádobí, akciová společnost (Erste Böhmisch-Budweiser Emailgeschirrfabrik Aktiengesellschaft), akcie
- Ringhoffer-Werke AG. (Ringhofferovy závody a. sp.), akcie, I. emise, 1x 400 Korun, 1911
- Ringhoffer-Werke AG. (Ringhofferovy závody a. sp.), akcie, I. emise, 5x 400 Korun (2 000 Korun), 1911
- Ringhofferovy závody akc. spol. (Ringhoffer-Werke AG.),, akcie, II. emise, 1920
  - Ringhofferovy závody akc. spol. (Ringhoffer-Werke AG.), akcie, III. emise, 1923
- Ringhofferovy závody akc. spol. (Ringhoffer-Werke AG.), akcie, IV. emise, 1929
- Rolnická akciová továrna na stroje, slévárna a kotlárna Ed. Kokora a spol. v Přerově ("Maschienenfabrik Ed. Kokora & Comp. Aktiengesellschaft in Prerau"), akcie
  - Rolnická strojírna a slévárna dříve Ant. Dobrý v Mladé Boleslavi (Landwirtschaftliche Maschienenfabrik und Eisengiesserei vorm. Ant. Dobry in Jungbunzlau), akcie, 1914
  - Rolnická strojírna a slévárna dříve Ant. Dobrý v Mladé Boleslavi (Landwirtschaftliche Maschienenfabrik und Eisengiesserei vorm. Ant. Dobry in Jungbunzlau), akcie, 1.1.1920
  - Rolnická strojírna a slévárna dříve Ant. Dobrý v Mladé Boleslavi (Landwirtschaftliche Maschienenfabrik und Eisengiesserei vorm. Ant. Dobry in Jungbunzlau), akcie, 1.9.1920
- RUNA, akciová společnost pro kovy (RUNA Metall-A.-G.), akcie
  - SFINX spojené smaltovny a továrny na kovové zboží akc. spol. (SPHINX Vereinigte Emaillierwerke und Metallwarenfabriken A. G.), akcie, 1929
- SPHINX Vereinigte Emaillierwerke und Metallwarenfabriken A. G. (SFINX spojené smaltovny a továrny na kovové zboží akc. spol.), akcie, 1942
- Skodawerke, Actiengesellschaft in Pilsen (Škodovy závody, akciová společnost v Plzni), akcie, 1900
- Skodawerke, Actiengesellschaft in Pilsen (Škodovy závody, akciová společnost v Plzni), akcie, 1914
- Strojírna dříve Max Hopfengärtner akc. spol. (Maschinenfabrik vormals Max Hopfengärtner A.G.), akcie
- Středomoravské kovodělné závody, akciová společnost v Olomouci (Mittelmährische Metallwarenfabriken Aktiengesellschaft in Olmütz), akcie
- Továrna na filtry a pivovarské stroje akc. spol. dříve B. H. Hellmann (Filter-und brautechnische Maschinen-Fabrik Akt. Ges. vorm. B. H. Hellmann), akcie
- Továrna na vozy akciové společnosti v Kolíně (Wagenfabrik-Aktiengesellschaft Kolin), akcie
- Závody Ringhoffer-Tatra a. s. (Ringhoffer-Tatra-Werke A. G.), akcie, V. emise, 5x 400 Kč (2 000 Kč), 1935
.
   Podílové listy:
  - FRIGOTECHNA, výrobní, prodejní a nákupní družstvo pro chladící techniku a obchodní jednatelství se sídlem v Praze, zapsané společenstvo s ručením obmezeným (Frigotechna, Erzeugungs- an- und Verkaufs-Genossenschaft für Kältetechnik, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung), podílový list
- Nákupní, výrobní a prodejní družstvo konces. instalatérů v Republice Československé sídlem v Praze, zapsané společenstvo s ručením obmezeným, podílový list
   
   
.
Slovensko
 Akcie, zatímní listy a požitkové listy:
- Fleischer és Társa Gépgyára és Vasöntödéje Részvénytársaság (Fleischer & Co. Maschinenfabrik und Eisengiesserei Actiengesellschaft, Fleischer & spol. továrňa na stroje a železolejáreň účastinná spoločnosť), akcie, 1918
- "PROCENTO" Magyar Számoló-és Irógépgyár Részvénytársaság ("PROCENTO" uherská továrna na počítací a psací stroje akciová společnost), akcie
.
.
.
.
.