ZPĚT

 
   
Název :  Akciová společnost Walter továrny na automobily a letecké motory
 Walter Automobil- und Flugmotorenfabriken Aktiengesellschaft
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

400

400

 Kč  - Dne 15.5.1940 zvýšena nominální hodnota akcie na 800 Korun.
Město :  Praha
Datum :  1.6.1932
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  42 000 ks
Rozměr :  A4 - dvojlist
Poznámky :  Společnost, založená roku 1919 pod názvem "Akciová továrna automobilů Josef Walter a spol.“ za účasti České průmyslové banky v Praze, převzala k dalšímu provozování továrnu automobilů J. Walter a spol., společnost s r. o. v Jinonicích. 
Původní akciový kapitál ve výši 2 000 000 Korun zvýšen na základě usnesení valné hromady ze dne 1.2.1920 na 4 000 000 Kč emisí 10 000 ks nových akcií, které nabídnuty akcionářům v poměru 1:1 za kurzu 300 Kč/ks.
 Za účelem zřízení zvláštního oddělení pro stavbu motocyklů bylo valnou hromadou ze dne 5.6.1920 schváleno další zvýšení akciové jistiny na 10 000 000 Kč. Na základě tohoto usnesení provedeno v listopadu 1920 zvýšení nejprve na 7 000 000 Kč (emitováno 15 000 ks, kurz 300 Kč v poměru 4:3 pro akcionáře a 500 Kč pro neakcionáře) a v říjnu 1921 dále na 8 400 000 Kč (kurz 300 Kč v poměru 5:1 pro akcionáře).
 V první polovině roku 1922 odchází ze společnosti zakladatel Josef Walter a zůstává pouze menšinovým akcionářem.
 V roce 1923 zřízeno nové letecké oddělení, ve kterém započato se sériovou výrobou leteckých motorů 60 HP vlastní konstrukce, jakož i motorů 185 HP a 240 HP.
 V roce 1924 zakoupena licence vzduchem chlazeného motoru Jupiter se 450 HP a zavedena výroba vlastních letadlových motorů 85 HP a 120 HP.
 V roce 1927 založena s 50% účastí společnosti firma "S. Vlajković i Komp. v Bělehradě", vyrábějící letecké motory "Walter" pro Jugoslávii.
 V červnu 1928 uzavřela společnost s firmou Spartan Aircraft Tulsa (Oklahoma, USA) několikaletou smlouvu na dodávky 500 - 600 ks leteckých motorů.
 Dle usnesení mimořádné valné hromady ze dne 5.11.1930 bylo použito 8 400 000 Kč k navýšení akciového kapitálu na 16 000 000 Kč bezplatným nakolkováním (zvýšením nominální hodnoty) akcií ze 200 Kč na 400 Kč. Správní rada společnosti současně zmocněna k navýšení akciového kapitálu až do výše 30 000 000 Kč vydáním nových akcií.
 V lednu 1932 došlo ke změně názvu společnosti na "Akciová společnost Walter továrny na automobily a letecké motory" a k výměně starých akcií.
 Na valné hromadě konané dne 15.5.1940 usneseno zvýšení akciového kapitálu na 33 600 000 Korun nakolkováním akcií ze 400 na 800 Korun (viz. červené razítko na akcii).
 V polovině roku 1945 byla do společnosti dosazena národní správa a v polovině roku 1946 znárodněna a továrna začleněna do národního podniku "Letecké závody".
 Zdroje informací: 
 Pražské bursovní papíry 1926-1927; J. Kašpar. 
 Československé bursovní papíry 1934-1935; J. Kašpar. 
 Pražské bursovní papíry 1940-1941; J. Kašpar.
   .
   .
Avers :

Akcie Akciová společnost Walter továrny na automobily a letecké motory, Praha 1932, 400 Kč

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.