ZPĚT

 
   
Název :  Laurin a Klement akciová společnost, továrna automobilů v Mladé Boleslavi
 Laurin & Klement Aktiengesellschaft, Motorfahrzeugfabrik in Jungbunzlau
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

200

200

 Korun  
Město :  Mladá Boleslav
Datum :  15.5.1908
Emise :  II. emise
Série :  ---
Náklad :  5 000 ks
Rozměr :  cca 419 x 270 mm - dvojlist
Poznámky :  Sídlo a ředitelství v Mladé Boleslavi. Filiálky: Praha, Brno, Bratislava, Vídeň, Budapešť a Varšava (stav k roku 1924).
 Akcie byly obchodovány na pražské burze a v letech 1907 až 1920 společnost vydala celkem sedm emisí akcií:
 I. emise: 12 500 ks
 II. emise: 5 000 ks
 III. emise: 7 500 ks
 IV. emise: 5 000 ks
 V. emise: 10 000 ks
 VI. emise: 15 000 ks
 VII. emise: 25 000 ks
 Společnost zanikla v roce 1925 sloučením s plzeňskou Škodovkou. Sloučení proběhlo výměnou akcií v poměru 2 původní akcie Laurin & Klement za 1 akcii Škody Plzeň.
   .
   .
Avers :

Akcie II. emise Laurin a Klement akciová společnost, továrna automobilů v Mladé Boleslavi, 1908, 200 Korun

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.
Další obrázky :

Pohlednice: Továrna Laurin a Klement v Mladé Boleslavi

Dobová pohlednice továrny.

.
.
.
.