ZPĚT

 
   
Název :  Ringhofferovy závody a. sp.
 Ringhoffer-Werke A. G.
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

400

400

 Kč  - Dne 16.12.1939 zvýšena nominální hodnota akcie na 800 Korun.
Město :  Smíchov (Praha)
Datum :  1.12.1920
Emise :  II. emise
Série :  ---
Náklad :  22 500 ks
Rozměr :  350 x 245 mm - dvojlist
Poznámky :  Od 1.1.1935 provedeno formální sloučení „Závodů Tatra“ s „Ringhofferovými závody“ a tím i úprava názvu společnosti na „Závody Ringhoffer-Tatra a.s.
   .
   .
Avers :

Akcie II. emise Ringhofferovy závody a. sp., Smíchov 1920, 400 Kč

   .
.
Revers :

Akcie Ringhoffer-Werke A. G., Smichow - Prag, 1920, 400 Kč

   .
.
.
.