ZPĚT

 
   
Název :  Akciová společnost pro průmysl železářský „FERRUM“ (Eisen-Industrie-Aktien-Gesellschaft „FERRUM“)
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

400

400

 Kč  ---
Město :  Praha
Datum :  1.7.1920
Emise :  IV.
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  333 x 230 mm
Poznámky :  ---
   
   
Avers :

   
Revers :

   
.
.
.