ZPĚT

 
   
Název :  Skodawerke, Actiengesellschaft in Pilsen (Škodovy závody, akciová společnost v Plzni)
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

200

200

 K  - Dne 22.12.1916 zvýšena nominální hodnota na 320 K.
Město :  Pilsen (Plzeň)
Datum :  15.11.1914
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  10 000 ks
Rozměr :  421 x 250 mm - dvojlist
Poznámky :  ---
   
   
Avers :

   
Revers :

---