ZPĚT

 
   
Název :  AUTFIT, průmyslová akciová společnost v Praze
 AUTFIT, Industrie-Aktiengesellschaft in Prag
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

400

400

   
Město :  Praha
Datum :  1.10.1931
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  cca 224 x 286 mm - dvojlist
Poznámky :  Společnost vyráběla motocykly značky Ogar.
   .
   .
Avers :

Akcie AUTFIT, průmyslová akciová společnost v Praze 1931, 400 Kč, motocykl Ogar

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.