ZPĚT

 
   
Název :  Akciová společnost pro rozšiřování hospodářských strojů v Plzni
 Actien-Gesellschaft für Verbreitung landwirtschaftlicher Maschinen in Pilsen
Typ CP :  Zatímní list na jednu akcii
Hodnota :

1x

200

200

 Zlatý  
Město :  Plzeň
Datum :  (1873)
Emise :  I. emise
Série :  ---
Náklad :  500 ks
Rozměr :  cca 400 x 301 mm
Poznámky :  ---
   .
   .
Avers :

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.