ZPĚT

 
   
Název :  Skodawerke, Actiengesellschaft in Pilsen (Škodovy závody, akciová společnost v Plzni)
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

200

200

 K  - Dne 22.12.1916 zvýšena nominální hodnota na 320 K.
Město :  Pilsen (Plzeň)
Datum :  1.2.1900
Emise :  I. emise
Série :  ---
Náklad :  125 000 ks
Rozměr :  357 x 240 mm - dvojlist
Poznámky :  ---
   
   
Avers :

   
Revers :

---