ZPĚT

 
   
Název :  Akciová společnost dříve Škodovy závody v Plzni
 Aktiengesellschaft vormals Skodawerke in Pilsen
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

10x

1 000

10 000

 Korun  
Město :  Praha
Datum :  16.12.1941
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  A4 - dvojlist
Poznámky :  ---
   .
   .
Avers :

Hromadná akcie, Akciová společnost dříve Škodovy závody v Plzni, 10000 Korun

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.